1.2.2008

Yrkeshögskolan Novia inviger nyrenoverade utrymmen för teknikutbildningen i Vasa

Yrkeshögskolan Novias teknikutbildning i Vasa har nu en nyrenoverad byggnad med ändamålsenliga och moderna utrymmen. Renoveringen som har pågått i fyra år blev klar hösten 2008.

En officiell invigning av utrymmena skedde 1.12 när rektor Örjan Andersson invigde byggnaden. "Det känns bra att efter flera år av renovering idag kunna inviga våra nya utrymmen. En trivsam, modern och ändamålsenlig studie- och arbetsmiljö är viktig såväl för studerande som personal. Jag hoppas att de nya utrymmena skall vara stimulerande för både personal och studerande och hjälpa er i det värdefulla arbete som ni utför", sade Yrkeshögskolan Novias rektor Örjan Andersson i sitt tal.
Totala budgeten för renoveringen är 3,5 miljoner euro. Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖF) är ägare av byggnaden och har fungerat som byggherre. Planeringen av byggnaden inleddes 2004 och 2005 påbörjades renoveringen av fjärde våningen och källaren. År 2007 renoverades andra och tredje våningarna och detta år renoverades första våningen. SÖF är mycket nöjda med projektet, "Novia har fått en ljus interiör men ändå har byggnadens historiska värde tagits tillvara. Ett verkligt toppenprojekt som fungerat trots att vi har haft olika byggnadsentreprenörer på olika våningar", berättar Ulrica Karp direktör på Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur.

"Byggnaden tjänar huvudsakligen studerande vid avdelningen för elektro- och informationsteknik. Avdelningen har närmare 240 studerande, och utrymmena är speciellt lämpade för modern YH-undervisning där teoretisk och praktisk undervisning vävs samman", berättar avdelningschef Jonas Waller. "

"Utbildningsenheten har ca 700 teknikstuderande och personalen består av ca 50 personer. För personalen är det en stor fördel att få arbeta i de fina utrymmena, vi har fått moderna mötesrum, ett auditorium för presentationer och utrymmen för projektarbeten. Vi har också en ny teknik som används i byggnaden vilket innebär att det finns belysning som ger olika känsla olika tider på dagen. Studerandes behov har tagit i beaktande och det finns nu ändamålsenliga utrymmen för socialsamvaro", säger enhetschef Kim Westerlund.

"Totalt finns det sju utbildningsprogram på enheten för teknik; maskin- och produktionsteknik, byggnads-, elektro-, informations-, lantmäteri- och miljöteknik samt produktionsekonomi." avslutar Westerlund.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Enhetschef Kim Westerlund, Yrkeshögskolan Novia, mobil 050 056 4299
Avdelningschef Jonas Waller, Yrkeshögskolan Novia, mobil 050 374 2477

Gå till "Pressmeddelanden"