9.9.2016

Yrkeshögskolan Novia inleder sitt nionde läsår

IMG 2524

Idag fredag 9.9 öppnas läsåret 2016-2017 officiellt när Yrkeshögskolan Novia håller inskription vid Åbo Akademi i Vasa, förväntningarna inför läsåret är höga både bland personal och nya studerande. Rektor Andersson inleder läsåret med inskriptionstal varefter riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson håller festtalet.

Yrkeshögskolan Novia inleder läsåret vid Åbo Akademi i Vasa. När Novia summerar ansökan och tilläggsansökan står det klart att nästan 1000 studerande inleder sina studier vid Novia. Första veckorna har de nya studerandena deltagit i olika former av introduktion.

”Vi har fler studerande än något år tidigare som har bekräftat att de tar emot sin studieplats. Efterfrågan på Novias utbildningar har under de senaste åren visat en jämn och stabil ökning”, förklarar rektor Örjan Andersson.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Yrkeshögskolan Novia, Rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286

Avsändare:
Yrkeshögskolan Novia, Kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803

 

Om Yrkeshögskolan Novia

Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten. Novia är verksam inom flera branscher, betydelsefull i Svenskfinland med verksamhet i Vasa, Jakobstad, Åbo och Raseborg.

Med sina 4000 studerande och en personalstyrka som består av ca 300 personer är högskolan den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Högklassiga och moderna utbildningar ger studerande en bra plattform för sina framtida yrkeskarriärer. Vi erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning för våra examensstuderande. Vi bedriver forskning som är relevant för omvärlden. Vi är lyhörda för arbetslivets behov och lägger grunden för en hållbar samhällsutveckling.

Gå till "Pressmeddelanden"