28.10.2011

Yrkeshögskolan Novia inleder samarbetsförhandlingar

Styrelsen för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi som upprätthåller Novia har beslutit om att inleda samarbetsförhandlingar där upp till 50 årsverken kan beröras under en tidsperiod på fyra år 2012-2015.

Yrkeshögskolorna över hela landet har fått beskedet att totalt 2 200 studieplatser skall dras in. Det här är nästan 10 procent av antalet studerande som inleder sina studier varje år. Enligt undervisnings- och kulturministeriets besked 5.10 skall Yrkeshögskolan Novia minska antalet nybörjarplatser med 60 platser, 40 platser inom kulturområdet och 20 platser inom området teknik och kommunikation. Ministeriet minskar därutöver finansieringen också på annat sätt. Fram till år 2015 skall Novia sänka kostnaderna med uppskattningsvis 3,7 miljoner euro. Omkring 1/3 av inbesparingarna fås genom minskning i nybörjarplatser, resten genom andra åtgärder.

I och med detta beslut inleds samarbetsförhandlingar vid Novia där samtliga personalgrupper berörs.

"Vi börjar nu se följderna av regeringsprogrammets nedskärningskrav beträffande yrkeshögskolor, vilket är beklagligt. Novias utbildningar är väletablerade och fungerar mycket bra, men förändringar måste ske på grund av att nybörjarplatserna blir färre och de ekonomiska resurserna minskar", säger rektor Örjan Andersson

"Förutom att antalet program måste minska, så måste vi också hitta andra rationaliseringar. Målet är att så långt som möjligt undvika att undervisningen blir lidande", fortätter Andersson.

Nedskärningarna kommer att ske via naturliga avgångar i mån av möjlighet. Samarbetsförhandlingarna väntas vara avklarade i medlet av december 2011 och verkställas under en fyraårsperiod.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Yrkeshögskolan Novia, VD/rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286
Styrelseordförande för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, Roger Broo, tfn 040 543 3466

OAJ huvudförtroendeman Tommy Nyman, mobil 044 762 3228

Avsändare:
Informationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"