21.9.2018

Yrkeshögskolan Novia inleder ny Mastersutbildning inom teknik i Vasa

C6Y2805

Yrkeshögskolan Novia inleder en ny Mastersutbildning på engelska i Vasa. Den nya utbildningen riktar sig till personer som ska skapa värde i framtidens ledarskap och affärsutveckling.

”Den nya Mastersutbildningen är en utvecklad variant av Teknologibaserat ledarskap som vi redan har gett framgångsrikt under 12 års tid och som har utexaminerat över hundra personer. Vi vill nu göra utbildningen tillgänglig för fler, och erbjuder den därför på engelska som Industrial Management and Engineering. Högskolan svarar via utbildningen till de kunskaps- och rekryteringsbehov som finns inom det internationella affärslivet och industrin”, säger rektor Örjan Andersson.

”Utbildningen som är på Masters-nivå och omfattar 60 studiepoäng ger verktyg för att leda och bedriva förändring och utveckling. Deltagarna får utveckla sin kompetens inom ledarskap, affärsutveckling, artificiell intelligens och analytik. De får också en djupare insikt i begreppen 'Customer Centricity' och 'Demand Driven Flow'”, berättar utbildningsansvariga Stefan Granqvist.

Under det första året läser deltagarna om ledarskap och affärsutveckling. Andra året fokuserar utbildningen på beslutsfattande, analytik och examensarbetet. Utbildningen tar emot 20 studerande och undervisningsspråket är engelska.

Utbildningen som startar hösten 2019 kan läsas antingen på hel- eller deltid och passar utmärkt att kombinera med heltidsarbete. Studierna består av 30 studiepoäng fördjupade studier samt examensarbetet som omfattar 30 studiepoäng. Examensarbetet utförs som ett utvecklingsarbete för arbetsgivaren, för det egna företaget eller som ett forskningsarbete.

”Målgruppen för den nya utbildningen är personer med ingenjörs- och eller annan jämförbar examen på yrkeshögskolenivå eller som har en Bachelorexamen inom teknik”, berättar Granqvist.

”Även diplomingenjörer eller personer med annan postgradualexamen inom teknik är rätt målgrupp för den här utbildningen”, konstaterar Granqvist.

Ansökningstiden pågår under tiden 9 - 23 januari 2019.

Mer information om utbildningen finns här
https://www.novia.fi/programmes/master-degree-programmes/master-of-engineering-industrial-management-and-engineering/

Broschyr: https://issuu.com/noviauas/docs/industrialmanagementandengineering_

För ytterligare information, vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Yrkeshögskolan Novia, utbildningsansvarig, Industrial Management and Engineering, Stefan Granqvist, tfn 050 537 0430

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"