15.3.2013

Yrkeshögskolan Novia i Raseborg inleder nytt samarbete med Ramboll

 

Novia inleder 15.3 ett nytt omfattande samarbete för perioden 2013-2018 med Ramboll Finland Oy. Företaget är en del av Ramboll Group, som är Nordens största konsultföretag inom byggande, infrastruktur och miljö, med globalt 10 000 anställda experter och sakkunniga inom området.
Ramboll inledde en första fas av samarbete med Novia i Raseborg genom att etablera ett regionkontor på campuset 2007. Under åren 2007-2012 har samarbetet resulterat i praktik, lärdomsprov, fasta anställningar för utexaminerade och en karriär för över ett dussin av Novias utexaminerade byggnadsingenjörer. Rambolls enhetschef Frej Werner i Esbo och Toni Wasenius, team leader för Ramboll i Raseborg är båda alumner från utbildningen inom byggnadsteknik och har varit centrala aktörer vid utformningen av det nya samarbetet.
”Nu inleds en ny fas av samarbete fokuserat på specialkompetens. Samarbetet 2013-2018 utgår från campus Raseborgs profilering inom hållbar utveckling i utbildningen, samt forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bygg-, områdes- och miljöplanering. Detta omfattar nu även geodesign vid Aronia. Det blir frågan om att allt mera se byggandet och all den byggda miljön i vår vardag, i relation till naturen i övrigt och samhället i sin helhet”, säger avdelningschef för byggutbildningen Mats Lindholm.
”Lärdomsprov och praktik, såväl regionalt, nationellt som globalt, kommer fortsättningsvis att ingå i samarbetet. I själva verket kommer det att öka, förutom inom byggutbildningarna, nu också via breddandet till närliggande kompetensområden inom enhetens naturbruks- och miljöutbildningar, samt Rambolls allt mer globala nätverk av numera närmare 200 kontor i fyra världsdelar”, säger Rambolls enhetschef Frej Werner.
”Nytt inom samarbetet är att det allt mer även fokuseras på forsknings- och utvecklingsverksamhet i projektuppdrag dvs med övergripande fokus på att tillsammans bygga upp och skapa nya gemensamma kompetenshelheter och tjänster. Dessa behövs inom framtidens energieffektivare, trivsammare och hälsosammare samhällen och miljöer”,säger Rambolls teknisk direktör Mikko Leppänen.
”Innehållsmässiga tyngdpunktsområden i samarbetet är framförallt BIM (Building Information Modeling) som i framtiden omfattar projektering av allt från konstruktionsdetaljer i enskilda byggnader, till hela bostads-, arbetsplats- och rekreationsområden med aktiviteter. Energieffektivitet och hållbart byggande beaktande miljön, samt renovering omfattande även byggnadsfysik, -kemi och hälsoaspekter är viktiga”, konstaterar Lindholm.
”Samarbetet är mycket givande för såväl Novias studerande som personal. Det stärker också ytterligare framtidsvisionen om Raseborgcampusets unika tvärvetenskapliga styrka och potential i näringslivssamarbete även internationellt” säger Lindholm.
”Vi ser med tillförsikt fram emot vad det fördjupade samarbetet kommer att föra med sig”, säger Novias prorektor Birgitta Forsström. ”Dörren till ett nytt samarbete är öppnad”, avslutar Leppänen.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, avdelningschef för byggutbildning Mats Lindholm, mobil 044 762 3760
Ramboll Finland Oy teknisk direktör Mikko Leppänen, mobil 040 0425 914
Ramboll Finland Oy enhetschef Frej Werner, mobil 040 526 7195
Ramboll Finland Oy gruppchef i Raseborg Toni Wasenius mobil 044 514 4298
Om Yrkeshögskolan Novia
Yrkeshögskolan Novia verkar idag på fyra orter, Vasa, Jakobstad, Raseborg och Åbo. Högskolan erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning på svenska och engelska för ca 4000 studerande. Personalstyrkan uppgår till 380 personer. Novia satsar på regional närvaro och hållbar ekologisk, ekonomisk samt social utveckling och bedriver tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete som stöder utbildningen, arbetslivet och den regionala utvecklingen.
Om Ramboll 
Finland Ramboll Finland Oy är en del av Ramboll Group. Företaget finns i Finland på 26 orter med en styrka på ca 1400 experter och sakkunniga. Företaget producerar tjänster inom infrastruktur och miljö, byggnad och underhåll, från planering inom industri och energi till husbyggnadssektorn hörande konsult- och experttjänster- från idé och analys över projektering och projektledning till drift och underhåll. Den tekniska kompetensen är kombinerad med ett brett kunnande om miljö, internationella utvecklingsfrågor samt hållbar användning av naturresurser. Ramboll Group är ett ledande tekniskt globalt konsultföretag med tyngdpunkten förlagd till den nordeuropeiska marknaden. Koncernen erbjuder helhetslösningar inom infrastruktur och byggande och har drygt 10 000 medarbetare på globalt 191 kontor.

Novia inleder 15.3 ett nytt omfattande samarbete för perioden 2013-2018 med Ramboll Finland Oy. Företaget är en del av Ramboll Group, som är Nordens största konsultföretag inom byggande, infrastruktur och miljö, med globalt 10 000 anställda experter och sakkunniga inom området.

Ramboll inledde en första fas av samarbete med Novia i Raseborg genom att etablera ett regionkontor på campuset 2007. Under åren 2007-2012 har samarbetet resulterat i praktik, lärdomsprov, fasta anställningar för utexaminerade och en karriär för över ett dussin av Novias utexaminerade byggnadsingenjörer. Rambolls enhetschef Frej Werner i Esbo och Toni Wasenius, team leader för Ramboll i Raseborg är båda alumner från utbildningen inom byggnadsteknik och har varit centrala aktörer vid utformningen av det nya samarbetet.  

”Nu inleds en ny fas av samarbete fokuserat på specialkompetens. Samarbetet 2013-2018 utgår från campus Raseborgs profilering inom hållbar utveckling i utbildningen, samt forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bygg-, områdes- och miljöplanering. Detta omfattar nu även geodesign vid Forsknings- och utvecklingsinstitutet  Aronia. Det blir frågan om att allt mera se byggandet och all den byggda miljön i vår vardag, i relation till naturen i övrigt och samhället i sin helhet”, säger avdelningschef för byggutbildningen Mats Lindholm vid Novia.

”Lärdomsprov och praktik, såväl regionalt, nationellt som globalt, kommer fortsättningsvis att ingå i samarbetet. I själva verket kommer det att öka, förutom inom byggutbildningarna, nu också via breddandet till närliggande kompetensområden inom enhetens naturbruks- och miljöutbildningar, samt Rambolls allt mer globala nätverk av numera närmare 200 kontor i fyra världsdelar”, säger Rambolls enhetschef Frej Werner.

”Nytt inom samarbetet är att det allt mer även fokuseras på forsknings- och utvecklingsverksamhet i projektuppdrag dvs med övergripande fokus på att tillsammans bygga upp och skapa nya gemensamma kompetenshelheter och tjänster. Dessa behövs inom framtidens energieffektivare, trivsammare och hälsosammare samhällen och miljöer”,säger Rambolls teknisk direktör Mikko Leppänen.

”Innehållsmässiga tyngdpunktsområden i samarbetet är framförallt BIM (Building Information Modeling) som i framtiden omfattar projektering av allt från konstruktionsdetaljer i enskilda byggnader, till hela bostads-, arbetsplats- och rekreationsområden med aktiviteter. Energieffektivitet och hållbart byggande beaktande miljön, samt renovering omfattande även byggnadsfysik, -kemi och hälsoaspekter är viktiga”, konstaterar Lindholm.

”Samarbetet är mycket givande för såväl Novias studerande som personal. Det stärker också ytterligare framtidsvisionen om Raseborgcampusets unika tvärvetenskapliga styrka och potential i näringslivssamarbete även internationellt” säger Lindholm.

”Vi ser med tillförsikt fram emot vad det fördjupade samarbetet kommer att föra med sig”, säger Novias prorektor Birgitta Forsström. ”Dörren till ett nytt samarbete är öppnad”, avslutar Leppänen.

Tekniska direktören för Ramboll Finland Oy, Mikko Leppänen (till
höger) och avdelningschef Mats Lindholm från Yrkeshögskolan Novias
byggutbildningar i Raseborg har underteckat samarbetsavtalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, avdelningschef för byggutbildning Mats Lindholm, mobil 044 762 3760
Ramboll Finland Oy teknisk direktör Mikko Leppänen, mobil 040 042 5914
Ramboll Finland Oy enhetschef Frej Werner, mobil 040 526 7195
Ramboll Finland Oy gruppchef i Raseborg Toni Wasenius mobil 044 514 4298

Om Yrkeshögskolan
Novia Yrkeshögskolan Novia verkar idag på fyra orter, Vasa, Jakobstad, Raseborg och Åbo. Högskolan erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning på svenska och engelska för ca 4000 studerande. Personalstyrkan uppgår till 380 personer. Novia satsar på regional närvaro och hållbar ekologisk, ekonomisk samt social utveckling och bedriver tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete som stöder utbildningen, arbetslivet och den regionala utvecklingen.

Om Ramboll Finland Oy
Ramboll Finland Oy är en del av Ramboll Group. Företaget finns i Finland på 26 orter med en styrka på ca 1400 experter och sakkunniga. Företaget producerar tjänster inom infrastruktur och miljö, byggnad och underhåll, från planering inom industri och energi till husbyggnadssektorn hörande konsult- och experttjänster- från idé och analys över projektering och projektledning till drift och underhåll. Den tekniska kompetensen är kombinerad med ett brett kunnande om miljö, internationella utvecklingsfrågor samt hållbar användning av naturresurser. Ramboll Group är ett ledande tekniskt globalt konsultföretag med tyngdpunkten förlagd till den nordeuropeiska marknaden. Koncernen erbjuder helhetslösningar inom infrastruktur och byggande och har drygt 10 000 medarbetare på globalt 191 kontor.

Gå till "Pressmeddelanden"