11.12.2019

Yrkeshögskolan Novia har utsett prefekter från 1.1.2020

Yrkeshogskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia har utsett fyra nya prefekter för de kommande åren. Prefekten leder en institution med examensutbildning, forskning och utveckling samt utbildningstjänster. Prefekten är medlem i Novias ledningsgrupp.

”Vi hade goda sökande att välja bland. Jag ser fram emot att vi tillsammans ska fortsätta att arbeta för att Novia ska vara en högklassig, internationell och attraktiv högskola, såväl för studerande som för våra samarbetsparter”, konstaterar rektor Örjan Andersson.

Prefekt för institutionen för teknik och sjöfart
Diplomingenjör Kristian Blomqvist har utnämnts till prefekt för tiden 1.1.2020-31.12.2023. Blomqvist har senast varit verksam som Development Manager vid Wärtsilä. Tidigare har Blomqvist arbetat som forsknings- och utvecklingsledare inom ansvarsområdet för energi- och miljöteknik vid Yrkeshögskolan Novia. Institutionen för teknik och sjöfart ger utbildning till ingenjör i Vasa och Raseborg samt sjökapten och sjöingenjör i Åbo. Institutionen erbjuder i Vasa och Åbo både Bachelor- och Masternivå utbildning på engelska inom områdena.

”Jag kommer in med erfarenhet från både Novia sedan tidigare och nu även färsk industrierfarenhet från Wärtsiläs kraftverkssida och hoppas kunna kombinera dessa på bästa möjliga sätt för att kunna utveckla utbildningen i rätt riktning - enligt näringslivets aktuella och även framtida behov. Känner mig mycket motiverad inför de kommande uppgifterna och ser framemot att åter igen få arbeta med både nya och gamla kollegor och jag tror att vi skall kunna hitta en särskilt bra samarbetsmodell mellan högskola och näringsliv, som lockar studerande även i framtiden”, säger Kristian Blomqvist.

Prefekt för institutionen för hälsa och välfärd
Hälsovårdsmagister Eva Matintupa har utnämnts till prefekt för tiden 1.1.2020-31.12.2022. Eva Matintupa har senast varit verksam som tf enhetschef i Vasa vid enheten hälsa och välfärd vid Yrkeshögskolan Novia. Tidigare har Matintupa arbetat som avdelningschef och som utbildningsansvarig vid avdelningen för hälsovårdsbranschen vid Novia. Institutionen för hälsa och välfärd ger utbildning inom social- och hälsovård i Vasa och Åbo samt Bachelor of Health Care, Nursing i Vasa.

”Social- och hälsovårdsbranschen i Finland genomgår som bäst en omfattande förändring. I utbildningarna och FoU-verksamheten inom hälsa och välfärd kan Novia med sin erfarenhet av interprofessionellt samarbete bidra med sin kompetens i det förändringsarbetet. Jag ser fram emot att leda den verksamheten och kommer att arbeta för att den kompetens som nu finns på de två orterna stärks, samtidigt som den nya institutionen utvecklas, kommenterar Eva Matintupa.

Prefekt för institutionen för företagsekonomi
Ekonomie magister Camilla Ekman har utnämnts till prefekt för tiden 1.1.2020-31.12.2022. Camilla Ekman har senast varit verksam som avdelningschef för företagsekonomi i Åbo vid Yrkeshögskolan Novia. Tidigare har Ekman arbetat som lektor i företagsekonomi vid Yrkeshögskolan Novia och som Key Account Manager vid Idea Development ID Oy, ID BBN. Institutionen för företagsekonomi utbildar tradenomer på yrkeshögskolenivå i Vasa, Åbo och Jakobstad. I Vasa utbildas på Masternivå inom Digital Business and Management och i Åbo inom Service Design.

”Det blir ett mycket utmanande uppdrag, men också spännande. Efter att ha gjort en lång karriär i en helt annan bransch känns det väldigt speciellt att efter en kort karriär inom utbildningen få en så viktig position. Det blir ett nytt sammanhang att jobba i ledningsgruppen. Det känns också fint att kunna bygga vidare på allt som vi utvecklat hittills inom företagsekonomin. Ser fram emot att arbeta med en fin och engagerad personal inom företagsekonomi i Åbo, Vasa och Jakobstad! Tillsammans kommer vi att bygga en fin institution. Till sist vill jag också tacka för förtroendet”, gläds Camilla Ekman.

Prefekt för institutionen för bioekonomi
Filosofie doktor Eva Sandberg-Kilpi har utnämnts till prefekt för tiden 1.1.2020-31.12.2022. Eva Sandberg-Kilpi har senast varit verksam som enhetschef vid enheten Åbo Raseborg vid Yrkeshögskolan Novia. Tidigare har Sandberg-Kilpi arbetat som enhetschef och lektor vid enheten Raseborg vid Novia. Institutionen för bioekonomi ger utbildning till agrolog, skogsbruksingenjör samt erbjuder både Bachelor- och Masternivå utbildning på engelska inom området Natural Resourses.

”Jag ser framemot att det nya uppdraget som prefekt och möjligheten att få vara med i förverkligandet av den nya organisationen. Skall bli spännande att få vara med och profilera den nya institutionen för bioekonomi till en institution med undervisning av hög kvalitet, stark och fokuserad forsknings- och utvecklingsverksamhet, fortbildningsverksamhet inom kontinuerligt lärande och en utökad internationell verksamhet”, konstaterar Eva Sandberg-Kilpi.

Som prefekt för institutionen för kultur i Jakobstad fortsätter musikmagister Kajsa Dahlbäck enligt tidigare utnämning 1.8.2018-31.12.2020.

Yrkeshögskolan Novias organisation förnyas den 1.1.2020. Syftet med organisationsförändringen är att ändra från platsbunden till innehållsbunden organisation, därmed ha den sakkunskap som behövs inom institutionerna och därigenom ytterligare stärka arbetslivskontakter, kvaliteten och resultatförmågan. Det i sin tur ska trygga resurserna inom undervisning.

 

kristian blomqvistPrefekt institutionen för teknik och sjöfart
Kristian Blomqvist

MATINTUPA EVAPrefekt institutionen för hälsa och välfärd
Eva Matintupa

camilla ekman original2Prefekt institutionen för företagsekonomi
Camilla Ekman

Sandberg Kilpi EvaPrefekt institutionen för bioekonomi
Eva Sandberg-Kilpi

 

FAKTARUTA

Institutionerna vid Yrkeshögskolan Novia 1.1.2020
Institutionen för teknik och sjöfart har verksamhet i Vasa, Åbo och Raseborg
Institutionen för hälsa och välfärd har verksamhet i Vasa och Åbo
Institutionen för företagsekonomi har verksamhet i Åbo, Vasa och Jakobstad
Institutionen för kultur har verksamhet i Jakobstad
Institutionen för bioekonomi har verksamhet i Raseborg

 

Tilläggsuppgifter, vänligen ta kontakt med
Yrkeshögskolan Novia, Rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286 

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"