31.3.2022

Yrkeshögskolan Novia håller jämn nivå

svenska ansokan 3

Högskolornas andra gemensamma ansökan till de finsk- och svenskspråkiga utbildningar avslutades den 30 mars 2022.

Antalet förstapreferenssökande, alltså sökande som valde Novia som sitt första ansökningsmål är 1107. Totalt 3246 ansökningar  kom den här gången till Novias svenskspråkiga Bachelor- och Masterutbildningar.

För Yrkeshögskolan Novias del håller antalet ansökningarna en jämn nivå jämfört med tidigare år. Totalt sett så har utbildningsområdena inom teknik (ingenjör), social- och hälsovård, företagsekonomi (tradenom) flest sökande vid Yrkeshögskolan Novia.  

Söktrycket var störst till utbildningen e-socionom, flerform i Åbo där 77 förstahandssökande konkurrerar om 20 studieplatser.  Andra utbildningar där söktrycket är stort är Socionom (YH), Vasa, flerform, Musiker (YH), kyrkomusik/barockmusik, flerform, Hälsovårdare (YH), Vasa/Åbo, flerform och Formgivare (YH), inredningsarkitektur, dagstudier.

Ansökningssiffrorna är preliminära uppgifter från Studieinfo.

Tidtabell efter ansökan

Förberedelser för YH-urvalsprovet sker nationellt, sökande kan följa med aktuell information på portalen för alla yrkeshögskolor i landet: https://www.yrkeshogskolestudier.fi/

Resultatet av betygsantagningen meddelas de antagna senast 31 maj. De som inte blir antagna via betyg deltar i nationellt YH-urvalsprov som hålls 30.5–3.6.

Följande utbildningar har egna urvalsprov och skickar skilda kallelser per e-post: utbildningarna inom konst och kultur (urvalsprov 23.5-30.5),  barnmorska (YH), flerform (urvalsprov 9-13.5.2022) och hälsovårdare (YH), Åbo/Vasa, flerform (urvalsprov 23-25.5.2022). Information om urvalsprov hittar sökande här på den här sidan

Sökande som antagits som studerande, skall meddela om mottagande av studieplats senast 15 juli kl. 15.00.

Utbildningsstyrelsens pressmeddelande om vårens andra gemensamma ansökan

För ytterligare information, vänligen kontakta

Yrkeshögskolan Novia, teamledare vid antagningsservice Jessica Bonde, mobil 050 472 9655
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803

Avsändare: Kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803

 

Gå till "Pressmeddelanden"