6.10.2011

Yrkeshögskolan Novia förlorar studieplatser inom teknik och kultur

Enligt undervisnings- och kulturministeriets besked 5.10 skall Yrkeshögskolan Novia minska antalet studieplatser inom teknik och kultur.

När statsbudgeten presenterades blev det klart att Yrkeshögskolan Novia ska minska antalet nybörjarplatser med 60. Det handlar om att minska med 40 platser inom kulturområdet och med 20 platser inom området teknik och kommunikation.

Till Novias utbildningsprogram inom kultur hör idag scenkonst i Vasa, kulturproducentskap i Helsingfors, musik i Jakobstad, bildkonst, mediakultur och formgivning i Nykarleby (som flyttar till Jakobstad hösten 2012) samt formgivning i Åbo. Dessa har totalt 103 nybörjarplatser för år 2012. Till utbildning inom teknik och kommunikation hör ingenjörsutbildning i Vasa och Raseborg samt sjöfart i Åbo. Dessa har totalt 291 nybörjarplatser år 2012.

"Jag anser att speciellt minskningen inom kulturområdet är kraftigt överdimensionerad och att den inte är i linje med UKM:s egen prognos från i våras, gällande utbildningsbehov. Vi kommer att protestera mot den kraftiga minskningen, med målet att få rimligare siffror. Realistiskt så måste vi ändå bereda oss på en markant nedskärning", säger rektor Örjan Andersson.

"Styrelsen för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi har vid sitt strategimöte tagit del av siffrorna men har inte ännu fattat beslut om vilka utbildningsprogram som eventuellt kommer att läggas ner", säger rektor Andersson.

"Den aviserade minskningen för Novia utgör totalt ca 7,7 % av det totala nybörjarplatsantalet. På basen av befolkningsunderlaget i Svenskfinland hade vi inte väntat en så stor minskning", avslutar Andersson.

Tilläggsuppgifter:
Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, tfn 050 527 2286.

Gå till "Pressmeddelanden"