19.6.2012

Yrkeshögskolan Novia förbinder sig att främja hållbar utveckling inför FN:s konferens Rio + 20

19.6 lanseras ”Higher Education Sustainability Initiative” på en parallellsession till FN:s konferens för hållbar utveckling, Rio + 20, kl. 13.30 lokal tid (kl. 19.30 finsk tid). Det är en förbindelse för högskolor att främja hållbar utveckling, inför FN:s konferens Rio + 20.

Higher Education Sustainability Initiative:
Genom att skriva under initiativet förbinder sig högskolorna till att stöda följande:
- Främja utbildning för hållbar utveckling
- Uppmuntra till forskning om frågor i hållbar utveckling
- Beakta miljöaspekter på campusen
- Stöda hållbarhetsarbetet i regionen
- Samarbeta med och dela sina resultat i internationella nätverk

Yrkeshögskolan Novias vision är att vi associeras med högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning, regional närvaro och hållbar ekologisk, ekonomisk samt social utveckling. Vi arbetar systematiskt för hållbar utveckling och stöder sedan tidigare samtliga nämnda punkter inom verksamheten, varför det kändes naturligt att skriva under initiativet.

World Symposium on Sustainable Development at Universities:
Det ordnas över 500 parallellkonferenser inför Rio + 20. För två veckor sedan ordnades en parallellkonferens för universitet, World Symposium on Sustainable Development at Universities, WSSD-U-2012. Miljösamordnare och projektledare Tove Holm deltog i konferensen och presenterade delresultat från Yrkeshögskolan Novias koordinerade projekt inom vilket vi utvecklar en process för att främja utbildning för hållbar utveckling med hjälp av ledningssystem, i samarbete med 10 andra nordiska högskolor. Tove berättar att Novias presentation var den enda muntliga presentationen från Norden. Det tvååriga projektet ESDAN, Education for Sustainable Development in Academia, delfinansieras av Nordiska Ministerrådet.

Studerandes syn på hållbar utveckling:
Tidningen O Globo, som är en av de största dagstidningarna i Brasilien, har skrivit en artikel om vad unga människor runt om i världen tycker om hållbar utveckling, inför Rio + 20.

Klicka på kartan nedan för att utforska dessa och andra berättelser i en interaktiv rundtur i världen
http://oglobo.globo.com/blogs/amanhanoglobo/posts/2012/05/11/ligados-no-planeta-444457.asp. 

Exemplet från Finland är av en studerande från Yrkeshögskolan Novia, Studerandekåren Noviums internationellt ansvarige Oskar Ekholm. I texten berättar Oskar bl.a. att hållbar utveckling funnits som en del av verkligheten sedan början av utbildningen vid Novia.

Mera information om lanseringen av ”Higher Education Sustainability Initiative” den 19.6.2012: http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?page=view&type=1000&nr=107&menu=126 

Yrkeshögskolan Novias åtagande för ” Higher Education Sustainability Initiative”:
http://www.uncsd2012.org/index.php?page=view&type=1006&menu=153&nr=115

Mera information om “World Symposium on Sustainable Development at Universities”:
 http://www.haw-hamburg.de/en/ftz-als/veranstaltungen/veranstaltungsarchiv/world-symposium-on-sustainable-development-at-universities-wssd-u-2012.html

Mera information om FN:s konferens för hållbar utveckling Rio +20:
http://www.uncsd2012.org/

Mera information om Rio + 20 i de två största Brasilianska dagstidningarna:
http://oglobo.globo.com/economia/rio-20-conference-2012/
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Yrkeshögskolan Novia miljösamordnare Tove Holm, mobil 044 762 3115.

Gå till "Pressmeddelanden"