15.4.2020

Yrkeshögskolan Novia flyttar in i Gripen i Åbo

Bild på huset gripen

I höst flyttar cirka 240 socionomstuderande och en personalstyrka på elva personer vid Yrkeshögskolan Novia in i fastigheten Gripen på Tavastgatan 13. Under flera år har fastigheten Gripen på våning 2 varit hemvist för HR-avdelningen vid Åbo Akademi.

Yrkeshögskolan Novia kommer att förfoga över ca 560 m² i Gripen våning 2. Utrymmet kommer främst att användas för socionomutbildningen i Åbo. I Gripen finns fortfarande fastighet- och studerandeservice för Åbo Akademi på våning 1.

”Med detta arrangemang så blir det mera utrymme för övriga Novia studerande vid Henriksgatan. För Novias tradenomstuderande inom företagsekonomi betyder det här att också vi kan skräddarsy vissa utrymmen så att de blir mera ändamålsenliga. Trycket på utrymmena minskar också, både gällande studerande och personal”, säger Tommy Nyman.

”Vid campuset på Henriksgatan har personal inom socionomutbildningen engagerats genom planering av simuleringsutrymmen för socionomer för att bättre motsvara olika arbetsmiljöer där det sociala arbetet utförs”, berättar vice prefekt inom hälsa och välfärd Eva Juslin. ”Det kommer att bli spännande att tillsammans med studerande och lärare flytta in och påbörja undervisningen i de nya utrymmena” fortsätter Juslin.

”Vi har nu varit på Henriksgatan i snart tre år och utrymmena är mycket lämpliga, med över 1 000 studerande har vi helt enkelt varit för trångbodda. Vi är glada att vi hittat lämpliga och trivsamma tilläggsutrymmen i Gripen”, säger rektor Örjan Andersson.

Faktaruta
• Idag finns ca 240 socionomstuderande på Henriksgatan 7
• Nya adressen för socionomerna blir Tavastgatan 13 från hösten 2020
• På Henriksgatan finns utbildning till tradenom, företagsekonomi, sjukskötare, hälsovårdare, Utbildning inom social- och hälsovård, högre YH, Master of Business Administration, Service Design
• Studerandeservice, administration och internationell verksamhet finns fortfarande kvar på Henrikgatan 7

För ytterligare information, vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, vice prefekt Eva Juslin, mobil 044 762 3370
Yrkeshögskolan Novia, fastighets- och säkerhetschef Tommy Nyman, mobil 044 762 3228
Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803

Foto: Jarno Terho

Gå till "Pressmeddelanden"