14.12.2011

Yrkeshögskolan Novia firar 20 år av yrkeshögskoleutbildning inom teknik i Vasa

bild på hus

Vasa tekniska temporära yrkeshögskola inledde sin verksamhet år 1991. Yrkeshögskolan Novia firar nu 20-års jubileum av yrkeshögskoleutbildning inom teknik på Wolffskavägen i Vasa. Vasa tekniska yrkeshögskola startades för 20 år sedan. Skolan ändrade namn 1996 till Svenska yrkeshögskolan. 2008 gick Svenska yrkeshögskolan och Yrkeshögskolan Sydväst samman och bildade Yrkeshögskolan Novia.

"Yrkeshögskolan Novia erbjuder en gedigen utbildning och en stabil grund att stå på. Vi håller kontinuerlig dialog med det lokala näringslivet, vilket visar sig i att bland annat många av de utexaminerade ingenjörerna får arbete direkt efter examen", berättar Yrkeshögskolan Novias rektor Örjan Andersson.

"För 20 år sedan, 1991 var vi pionjärer och idag är vi pionjärer genom att vara en av de första yrkeshögskolorna som gått samman. Därtill har Yrkeshögskolan Novia fått Åbo Akademi som ägare, med Stiftelsen för Åbo Akademi som bakgrundskraft. Det är en unik konstellation i högskolevärlden. Detta har gett möjlighet att fördjupa samarbetet med Åbo Akademi vilket vi nu ser genom att de har valt att förverkliga en diplomingenjörsutbildning i Vasa tillsammans med Novia. Vi känner oss idag inom Yrkeshögskolan Novia väl rustade för framtiden. Det samma kan sägas om den jubilerande teknikutbildningen som idag ger både lägre och högre högskoleexamina, samt har en omfattande FoU-verksamhet inom energi- och miljöområdet", säger Andersson.

"Enheten på Wolffskavägen har närmare 980 inskrivna teknikstuderande och personalstyrkan består av över 50 personer. Utrymmena är speciellt lämpade för modern YH-undervisning där teoretisk och praktisk undervisning vävs samman", berättar enhetschef Jonas Waller. "Totalt finns det sex utbildningsprogram på enheten; maskin- och produktionsteknik, byggnadsteknik, elektroteknik, informationsteknik, lantmäteriteknik och produktionsekonomi. Det nya engelska utbildningsprogrammet Environmental Engineering har startat hösten 2011. Programmet utbildar experter som kan fungera inom miljö- och energiområdena. Vasaregionens internationella näringsliv med Nordens största energikluster efterfrågar arbetskraft inom området. Vid enheten fungerar även det nya diplomingenjörsprogram inom energiteknik i samarbete med Åbo Akademi", berättar Waller.

Yrkeshögskolan Novia firar idag 20-årsjubileum kl. 13-16 på Wolffskavägen 33. De som medverkar i programmet är rektor Örjan Andersson, tidigare rektor Carl-Eric Wingren, pensionerade överlärarna Sverre Slotte och Sverre Sandås, Studerandekåren Novium Kristoffer Skrifvars, studerandeföreningen Filicia André Alho, enhetschef Jonas Waller och företagare Rune Westergård.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Yrkeshögskolan Novia, enhetschef Jonas Waller, mobil 050 374 2477

Avsändare:

Yrkeshögskolan Novia, informationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"