4.10.2018

Yrkeshögskolan Novia firar 110 år av skogsbruksutbildning på svenska

birch trees 301918 1920

Den 5 oktober firar skogsbruksutbildningen vid Yrkeshögskolan Novia 110 år vid Campus Raseborg. Dagen till ära ordnas jubileumsseminarium, fältbesök samt middag. 

Den skogliga utbildningens historia i Finland börjar 1862 i Evois där den första forstmästarkursen inleddes. Det fanns också behov av utbildning på svenska, och 1 november 1908 kunde den första svenskspråkiga skogvaktarkursen inledas med tolv studerande på nya Skogvaktareskolan i Söderkulla i Sibbo.

Redan efter tio år flyttades skolan till Ekenäs. Det betyder att skogsutbildningen nu funnits i Raseborg i 100 år. Skolan verkade länge i centrum, ”Mosaborgen” blev småningom gammal och sliten, och i slutet av 1950-talet byggdes ett helt nytt skolhus med internat enkom för skogsutbildningen ute i Björknäs. Efter 44 år i Björknäs flyttade utbildningen 2014 igen in i nya utrymmen i centrum av Ekenäs. Sedan 2008 är skogsutbildningen en del av Novia och vi firar samtidigt 10 år inom Yrkeshögskolan Novia.

”Inom skogsutbildningen ges fortfarande en betydande del av undervisningen ute i skogen. Jubileumsdagen inleds också med en exkursion till ett av de skogsskiften som ingår i Novias undervisningsskogar”, berättar enhetschef Eva-Sandberg-Kilpi.

Lektorerna Kaj Hällfors och Johnny Sved guidar ett femtiotal gäster och berättar om hur vi idag utnyttjar observationsskogen i undervisningen. Speciellt intressant är det förstås idag se spåren av de projekt som gästerna själva varit med om att planera eller genomföra under sin studietid.

På eftermiddagen 5.10 är det jubileumsseminarium. Här får minnen från olika tidsepoker av utbildningen liv, och inbjudna talare berättar om sina yrkeskarriärer och hur skogsbruksingenjörens arbetsbild förändrats under deras tid. Projektledare och tidigare lektor Romi Rancken ger en vision av hur arbetsbilden kan komma att ytterligare förändras i framtiden.

”Utbildningen till skogsbruksingenjör är inne i en snabb utvecklingsfas. Digitaliseringen kommer med stormsteg och allt mer av undervisningen kommer i framtiden att ges via nätet. Det ger en större flexibilitet och nya möjligheter att göra delar av utbildningen på distans”, berättar utbildningsansvariga Britt-Mari Fagerström.

”Utbildningen betonar ändå vikten av människokontakt. Skogsbruksingenjörens arbete är socialt och innebär möten med människor. Studerande sätter stort värde vid att Novia har egna undervisningsskogar. Tack vare skogen blir undervisningen och försöksverksamheten väldigt konkret”, konstaterar Fagerström.

Skogsbranschen lever i ett uppsving idag och det behövs experter som kan hjälpa både skogsägare, industri och myndigheter och den offentliga sektorn. Novias alumner har placerat sig väl på arbetsmarknaden.

Länk till jubileumsdagens program

Tilläggsuppgifter fås av
Yrkeshögskolan Novia, enhetschef Eva Sandberg-Kilpi, tfn 044 449 8251
Yrkeshögskolan Novia, utbildningsansvarig, Britt-Mari Fagerström, tfn 044 762 3740

Gå till "Pressmeddelanden"