20.12.2011

Yrkeshögskolan Novia fick 50 000 euro i resultatpengar av UKM

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat yrkeshögskolorna två miljoner i resultatpengar 14.12.2011. Resultatpengarna tilldelades på basis av verksamheten 2010. Hälften av resultatpengarna tilldelades kvalitetsenheter inom utbildning den andra halvan delades ut på basis av ministeriets resultatmätare.

Anslag till yrkeshögskolor på basis av resultat

Vid utdelningen av resultatpengarna har följande mätare använts: högskolestruktur, rekrytering av studerande, inlärningsprocessens kvalitet och effektivitet, internationalisering, forsknings- och utvecklingsverksamhet samt regional inverkan och samarbete med arbetslivet. Resultaten har, beroende på mätaren, utvärderats antingen i förhållande till övriga yrkeshögskolor eller i förhållande till yrkeshögskolans egen tidigare utveckling.

Rekrytering av studerande: Yrkeshögskolan Novia premierades med 50 000 euro

Yrkeshögskolan Novia premierades för sin studeranderekrytering, Novia var bäst bland landets yrkeshögskolor på att snabbt få in studerande på yrkeshögskoleutbildning efter examen på andra stadiet, dvs att rekrytera studerande med yrkesinstitutbakgrund.

 

Tilläggsuppgifter fås av:
Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, tfn 050 527 2286

Avsändare:
Informationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

 

Gå till "Pressmeddelanden"