4.12.2018

Yrkeshögskolan Novia får donation av Vasa Andelsbank och Andelsbankerna i Österbotten

Novia OP

Vasa Andelsbank och Andelsbankerna i Österbotten donerar 15 000 euro till Yrkeshögskolan Novia. Donationen riktas till området företagsekonomi.

”Vi är väldigt glada över att Vasa Andelsbank och Andelsbankerna i Österbotten genom donationen uppmärksammar och stöder vår utbildning. Vi uppskattar också samarbetsmöjligheterna i form av praktik för våra studerande och gästföreläsningar. Som yrkeshögskola är vi nära arbetslivet, så det här är viktigt för oss”, säger Örjan Andersson, rektor på Yrkeshögskolan Novia. 

”För oss är det viktigt att det finns utbildare som förser vår region med arbetskraft som är kunnig och kompetent. Det här är avgörande för att regionen ska kunna utvecklas och kunna behålla sin starka konkurrenskraft”, säger Ulf Nylund, VD på Vasa Andelsbank.

Yrkeshögskolan Novias medelinsamlingskampanj ”Stöd framtidens kunnande” pågår fram till 31.12.2018 och för den tiden berättigar donationer till  motfinansiering från staten. En webbsida finns på adressen www.novia.fi/donera där potentiella donatorer får mera information om kampanjen.

Mera information fås av
Yrkeshögskolan Novia, Rektor/VD Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Vasa Andelsbank, Verkställande direktör, Ulf Nylund, tfn 010 256 3833

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, Kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"