20.12.2018

Yrkeshögskolan Novia får donation av Ramboll

Novia lahjoitus Ramboll

Konsultföretaget Ramboll Finland Oy gör en donation till Yrkeshögskolan Novia.

”Att fokusera på specialkompetens inom hållbar utveckling i utbildningen samt inom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bygg-, områdes- och miljöplanering har visat sig vara en bra satsning. Tillsammans har vi effektivt jobbat för att bygga upp och skapa nya gemensamma kompetenshelheter och tjänster som behövs inom framtidens energieffektivare, trivsammare och hälsosammare samhällen och miljöer”, säger Juha Valtari, direktör för fastigheter och byggande på Ramboll Finland Oy.

”För oss är det viktigt att både näringslivet och studerande har förtroende för oss. Vi är mycket glada över donationen som vi ser som ett tecken på att våra utexaminerade är uppskattade, säger Örjan Andersson, VD och rektor på Yrkeshögskolan Novia.

Ramboll Finland Oy och Yrkeshögskolan Novia har haft ett tätt samarbete sedan våren 2007 då parterna slöt sitt första samarbetsavtal. Närvaron har resulterat i praktik, lärdomsprov och många anställningar för Novias studerande.

För utbildningen i Raseborg understryker samarbetet den tvärvetenskapliga styrkan på campuset, och den potential som finns i näringslivssamarbete både nationellt och internationellt.

”Tack vare vårt samarbete kring utveckling av byggbranschens digitala- och virtuella planeringsmetoder och -verktyg har vi kunnat utveckla såväl undervisning som undervisningsmiljöer, speciellt inom byggnadsmodellering (BIM) på ett ändamålsenligt sätt. Vi är ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet kring kurser samt forsknings- och utvecklingsprojekt, säger Mats Lindholm, ansvarig för byggutbildningarna vid Novia i Raseborg.

Yrkeshögskolan Novias medelinsamlingskampanj ”Stöd framtidens kunnande” pågår fram till 31.12.2018 och för den tiden berättigar donationer till motfinansiering från staten.
En webbsida finns på adressen www.novia.fi/donera där potentiella donatorer får mera information om kampanjen.

På bilden från vänster: Rambolls VD Kari Onniselkä, Mikko Leppänen, Örjan Andersson, Juha Valtari, Mats Lindholm och Toni Wasenius.

Mera information:
Yrkeshögskolan Novia, rektor/VD Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Yrkeshögskolan Novia, utbildningsansvarig för byggutbildning Mats Lindholm, mobil 044 762 3760
Ramboll Finland Oy, Juha Valtari, direktör fastigheter och byggande, mobil 040 090 8817

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"