19.12.2018

Yrkeshögskolan Novia får 10 000 euro av Husbyggnadsindustrins Österbottens Distrikt rf

Husbyggnadsindustrins Osterbottens Distrikt rf

Intresseorganisationen donerar 10 000 euro till Novias medelinsamling. Donationen riktas till utbildningsområdet teknik.

I dag sysselsätter byggbranschen direkt eller indirekt omkring en halv miljon personer i Finland, och många positioner inom branschen förutsätter examen på yrkeshögskolenivå.

”Vårt syfte är att stärka samarbetet mellan industriella aktörer för att främja god byggnadsverksamhet. Vi vill se till att byggbranschen också i framtiden kan räkna med kompetent arbetskraft. Det ligger i hela branschens intresse att kunskapen hålls på en hög nivå”, säger Jari Lehtonen, regionchef på Husbyggnadsindustrins Österbottens Distrikt rf.

”Vi hoppas att vår donation skall stödja den moderna utbildningen i produktionsteknik inom husbyggande”, säger Mikael Snellman, ordförande i Husbyggnadsindustrin Österbottens Distrikt rf.

”Våra studerande ska redan under studierna komma i kontakt med arbetslivet. Det ger motivation och en god grund att stå på. Novia har ansvar för utbildningen inom byggnads- och samhällsteknik i Österbotten. Vi har ett gemensamt intresse med Österbottens Distrikt rf att öka antalet sökande till ingenjörsutbildningen inom byggnads- och samhällsteknik. Jag vill rikta ett varmt tack till Österbottens Distrikt rf”, säger Örjan Andersson, rektor på Yrkeshögskolan Novia.

Yrkeshögskolan Novias medelinsamlingskampanj ”Stöd framtidens kunnande” pågår fram till 31.12.2018 och för den tiden berättigar donationer till motfinansiering från staten. En webbsida finns på adressen www.novia.fi/donera där potentiella donatorer får mera information om kampanjen.

 

Tilläggsuppgifter
Yrkeshögskolan Novia, rektor/VD Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Rakennusteollisuus, asiamies Harri Kaipio, tfn 050 548 0210
Husbyggnadsindustrin Österbottens Distrikt rf, regionchef Jari Lehtonen, tfn 050 911 6788

Avsändare

Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Bild: Jenny Nyman
På bilden:  Örjan Andersson, Harri Kaipio

Gå till "Pressmeddelanden"