23.4.2013

Yrkeshögskolan Novia expanderar internationellt

Yrkeshögskolan Novia går in som delägare i det filippinska bolaget GigaMare Inc. som grundades genom att den operativa ledningen köpte företaget via en Management Buyout affär. Det nya företagets affärsidé är att erbjuda utbildning inom sjöfartsklustret på Filippinerna. Avtalen mellan Novia och GigaMare Inc. undertecknades 22.4 i Manilla, Filippinerna. 

Yrkeshögskolan Novia går med i det expanderande utbildningscentret Subic Bay Training Center som tidigare ägdes av Wärtsilä. Yrkeshögskolan har haft samarbete med utbildningscentret sedan 2004 och en instruktör har varit stationerad vid centret sedan 2011. Novia och GigaMare Inc. har också ingått ett avtal om att Novia levererar sakkunnigtjänster till GigaMare Inc. 

”Det här är en strategisk satsning som främjar vår internationalisering och ger oss starkare närvaro i Asien”, säger rektor Örjan Andersson. ”En konkret internationell verksamhet av detta slag är bra speciellt för dem som studerar vid Novias svenska och engelska sjöfartsutbildning i Åbo. Exportsatsningen ger också värdefull erfarenhet för hela högskolan", fortsätter Andersson.

"Filippinerna är ett intressant område för sjöfartsnäringen, en stor del av den globala rekryteringen av fartygsbesättning sker därifrån. Vi har redan funnits på plats i Filippinerna flera år och vårt samarbete med simulatorcentrets förra ägare har pågått sedan år 2004", säger avdelningschef för sjöfartsutbildningen Per-Olof Karlsson. 

Från vänster Per-Olof Karlsson, Örjan Andersson, Jari Ullakonoja, President, GigaMare Inc och Anthony Shibley, Chairman, Gigawatt Inc.

Tilläggsuppgifter fås av 

Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Yrkeshögskolan Novia, avdelningschef Per-Olof Karlsson, tfn 044 762 3402

Avsändare

Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

Om Yrkeshögskolan Novia

Novia verkar idag på fyra orter i Vasa, Jakobstad, Raseborg och Åbo. Högskolan erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning på svenska och engelska för de 4000 studerande. Personalstyrkan uppgår till 380 personer. Novia satsar på regional närvaro och hållbar ekologisk, ekonomisk samt social utveckling och bedriver tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete som stöder utbildningen, arbetslivet och den regionala utvecklingen.

Gå till "Pressmeddelanden"