24.3.2020

Yrkeshögskolan Novia erbjuder unik högre yrkeshögskoleexamen i musikpedagogik

bild från scenen vid Schaumansalen

En högre yrkeshögskoleutbildning i musikpedagogik erbjuds på Yrkeshögskolan Novia  vid Campus Allegro i Jakobstad hösten 2020 för att motsvara branschens efterfrågan på musikpedagoger med förståelse för hur undervisningen särskilt inom musikinstitutet kontinuerligt förändras.

Utbildningens tema är en musikutbildning i förändring. Målsättningen är att ge studerande en djupare insikt och kompetens i hur samhället förändras samt på vilka sätt utbildningsorganisationer behöver reagera på förändringen.

Utbildningen är helt ny och den enda på svenska i Finland som ger högre YH-examen i musikpedagogik. Utbildningen omfattar 60 studiepoäng och tar normalt 1,5 år i anspråk.

Studerande ska genom studierna få beredskap att fungera som ledare, utvecklare och specialist inom musikutbildning och musikbranschen. Studierna ger en högre behörighetsnivå och ökade chanser att rekryteras i arbetslivet. Utbildningen kommer inte ingå i Novias basutbildningsutbud, och efterfrågan styr om utbildningen erbjuds vid ett senare tillfälle.

Som utbildningsledare fungerar Bo-Anders Sandström.

Ansökan till utbildningen pågår 18.3-1.4.2020 och sker via studieinfo.fi.

Läs mera om utbildningen här: https://www.novia.fi/utbildning/utbildningsutbud/konst-och-kultur/musikpedagog-hogre-yh/

Tilläggsuppgifter fås av:
Prefekt Kajsa Dahlbäck, tfn 050 568 5219

Avsändare:
Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"