20.11.2018

Yrkeshögskolan Novia erbjuder tradenomstudier på svenska i Jakobstad hösten 2019

allegro webb

På grund av stor brist på arbetskraft i Jakobstadsregionen och stöd från staden Jakobstad, erbjuder Yrkeshögskolan Novia tradenomstudier vid Campus Allegro i Jakobstad hösten 2019.

Novia erbjuder utbildning som leder till examen tradenom (YH) för att svara mot det stora arbetskraftsbehov som finns i Jakobstadsregionen, inom det företagsekonomiska området.

”Efterfrågan på tradenomer i Jakobstad finns och vi planerar att ta in en grupp studerande hösten 2019. Vi strävar efter ett flexibelt studieupplägg som ska möjliggöra studier också vid sidan av arbetet, även om merparten av undervisningen är förlagd till dagtid”, berättar rektor Örjan Andersson. 

”Det här blir ett nytt koncept där vi utvecklar och förverkligar utbildningen som en integrerad del av den företagsekonomiska utbildningshelheten vid Novia. På så sätt kan vi garantera kvalitet och tillräcklig bredd i utbildningen, då också våra resurser vid utbildningarna i Vasa och Åbo bidrar”, fortsätter Andersson.

Utbildningen riktar sig i första hand till personer som värdesätter möjligheterna till en flexibel utbildning som kan anpassas enligt ens livssituation och den är samtidigt ett alternativ för dem som vill studera just i Jakobstad.

”Vi hoppas att utbildningen ska bidra till en positiv utveckling i regionen och att företagen lättare ska hitta kompetent arbetskraft. Det är också viktigt att erbjuda en möjlighet för dem som redan är i arbetslivet att höja sin kompetens. Vi vill att kunnandet ska vara på topp i vår region. För Jakobstadsregionen är det mycket värdefullt att vi får ett nytt utbildningsalternativ för de unga”, säger stadsdirektör Kristina Stenman.

Staden Jakobstads ekonomiska stöd är en förutsättning för att kunna förverkliga utbildningen. Staden går in med 100 000 euro per år, i fyra års tid.

”Utexaminerade kan arbeta inom ekonomiförvaltning med exempelvisuppgifter inom redovisning, marknadsföring olika planerings- och utvecklingsuppgifter, export och import. Under studierna får studerande också grundläggande färdigheter att verka som företagare”, berättar utbildningsansvarig Anna-Lena Berglund.

Ansökan till utbildningen pågår 20.3-3.4.2019 via www.studieinfo.fi

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Yrkeshögskolan Novia, Rektor Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Yrkeshögskolan Novia, Utbildningsansvarig Anna-Lena Berglund, tfn 044 780 5420
Staden Jakobstad, Stadsdirektör Kristina Stenman, tfn 044 785 1411

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"