16.3.2016

Yrkeshögskolan Novia erbjuder många studiealternativ

parmCJ0B0811

Ansökningstiden för den som vill studera vid yrkeshögskola i höst inleds 16.3. Gemensam ansökan till högskolornas examensinriktade utbildningar sker via tjänsten Studieinfo.fi. Ansökningstid 2 infaller 16.3-6.4.2016. I årets gemensamma ansökan erbjuder Novia totalt 894 nybörjarplatser och till 829 av dem sker ansökan under ansökningstid 2.

Utbildningar vid Novia som ordnas som dagstudier, med 20 eller flera nybörjarplatser, har reserverat 70 % av studieplatserna för dem som söker sin första högskoleplats.

I ansökan kan sökande uppge allt som allt sex ansökningsmål i prioritetsordning. Om man redan har ansökt under ansökningstid 1 (de engelska utbildningarna i januari) och inte utnyttjat hela sin rätt att ansöka, kan sökande lägga till ansökningsmål nu som erbjuds under ansökningstid 2. Ansökningstiden utgår onsdag 6.4.2016 kl. 15.00. Utbildningarna inleds hösten 2016.

Novia erbjuder följande dag- och flerformsstudier, ansökningstid 16.3–6.4.2016

Åbo
Hälsovårdare (YH)
Sjukskötare (YH)
Sjökapten (YH)
Socionom (YH)
Tradenom (YH), företagsekonomi
Social- och hälsovård (högre YH)
Leadership and Service Design (Master Degree)

Vasa
Barnmorska (YH)
Bioanalytiker (YH)
Hälsovårdare (YH)
Ingenjör (YH)
  - byggnads- och samhällsteknik
  - el- och automationsteknik
  - maskin- och produktionsteknik
  - produktionsekonomi
Röntgenskötare (YH)
Sjukskötare (YH)
Socionom (YH)
Tradenom (YH), företagsekonomi
Ingenjör (högre YH), teknologibaserat ledarskap
Social- och hälsovård (högre YH)

Raseborg
Agrolog (YH)
Byggmästare (YH)
Hortonom (YH)
Ingenjör (YH)
  - byggnads- och samhällsteknik
Skogsbruksingenjör (YH)

Jakobstad
Bildkonstnär (YH)
Formgivare (YH), grafisk design
Formgivare (YH), inredningsdesign
Medianom (YH), fotografering
Musiker (YH) Musikpedagog (YH)
Musiker (YH), barock-/kyrkomusik

Urvalsprov hålls under perioden 26.5-10.6. Senast 1 juli meddelas resultatet av antagningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Yrkeshögskolan Novia, Studiebyråchef Anita Saaristo, tfn 044 762 3120 Yrkeshögskolan Novia,
Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Avsändare: Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

Gå till "Pressmeddelanden"