22.10.2008

Yrkeshögskolan Novia erbjuder en enhetsöverskridande kurs i civilkris-hantering tillsammans med Vasa

Yrkeshögskolan Novia erbjuder kurs i civilkrishantering för studeranden och utländska utbytesstuderanden som studerar på utbildningsprogram inom teknik samt social- och hälsovård på Yrkeshögskolan Novia och Vasa yrkeshögskola. Kursen är första i sitt slag inom yrkeshögskolor i Finland och avser att ge deltagarna beredskap inom krishantering samt öka intresset för utlandsuppdrag. Kursen förbättrar de studerandes möjligheter på arbetsmarknaden.

"Kursen är en del av samarbetsprojektet "International Aspects on Welfare" mellan Yrkeshögskolan Novia och Vasa yrkeshögskola. Målet är att utöka utbudet på engelskspråkig undervisning för utbytesstuderanden som kommer till Vasa. Kursen riktar sig till studeranden som planerar att arbeta utomlands i svåra förhållanden, men den ger också kunskap om civilkrishanteringsarbetet i krisdrabbade områden. Kursen går under namnet "Civilian Crisis Management and Capacity Building", berättar lektor Sonja Kurtén-Vartio på Yrkeshögskolan Novia.

"Finland har varit ett föregångarland när gäller att utarbeta och utveckla civilkrishantering i EU:s regi. Därför passar denna kurs utmärkt för våra utbytesstuderanden, som får en bild av Finlands insats i skapandet av stabilitet och hållbar utveckling i krisområden i olika delar av världen", fortsätter Kurtén-Vartio.

"Avsikten med denna specialkurs på grundnivå är inte att utbilda civilkrishanterare utan att öka kännedom om verksamheten. Utexaminerade yrkeshögskolestuderanden som kommer att arbeta inom exportindustrin eller internationella organisationer kommer att ha behållning av kursen som är upplagd så att den ger såväl teoretisk som praktisk kunskap", konstaterar Kurtèn-Vartio.

"Kursen kommer att hållas som en intensivkurs vecka 44 med 24 deltagare. Kursens målsättningar är att ge deltagarna en uppfattning om vad civilkrishantering är, ge beredskap att arbeta i krisområden eller under svåra förhållanden samt en förståelse för sambandet mellan civilkrishantering och återuppbyggnadsarbete. Kursen behandlar också strategier i hur man klarar sig mentalt och fysiskt", fortsätter Kurtèn-Vartio.

"Kursens innehåll omfattar bl.a. grunder i civilkrishantering, minskolning, förståelse för sambandet mellan statsäkerhet och individens säkerhet samt kulturkrock mellan nya och gamla förhållanden." avslutar Kurtèn-Vartio.

Tilläggsuppgifter fås av:
Lektor Sonja Kurtén-Vartio, Campus Vasa Seriegatan, Yrkeshögskolan Novia, Mobil 0400 866 358

Gå till "Pressmeddelanden"