27.11.2019

Yrkeshögskolan Novia erbjuder arbetsledning inom bygg på finska, 120 studiepoäng

finska bygg nyhet

På grund av stor efterfrågan inom byggnadsbranschen inleds också en utbildning i arbetsledning inom bygg på finska vid Campus Vasa, där studerande kan avlägga studiehelheter upp till 120 studiepoäng (sp) under två års tid.

”Utbildningen lämpar sig för personer som har praktisk erfarenhet av byggande och kan tillgodogöra sig kompetenser som behövs för arbetsledning, alternativt om man har en högskoleexamen men saknar fack- eller arbetslivskompetens från byggbranschen i Finland”, säger utbildningsansvarig för byggnads och samhällsteknik vid Novia, Leif Östman.

”Österbotten är en region i stark utveckling vilket ger nya byggprojekt och sysselsättning. Behovet av kompetenta arbetsledare och byggmästare är stort”, säger Mikael Snellman, ordförande i Husbyggnadsindustrin Österbottens Distrikt rf.

Utbildningen fördelar sig på två år och innehåller åtta studiehelheter. Utbildningen följer i stort sett läroplanen för byggmästare, innehållet i fackkurser kan variera och anpassas enligt utvecklingen i byggbranschen och dess behov. Inledande studiehelheter är digitala verktyg, matematik och grunder i produktionsledning. Utbildningen innehåller också kurser i arbetsledning inom infrabyggnad och sanering. Om studerande efter avslutade studier vill söka vidare till Byggmästare (YH) kan studierna tillgodoräknas vid Novias byggmästarutbildning i Raseborg.

Närstudier kommer att ordnas som heldagsstudier i Vasa fredag-lördag ca två gånger per månad, med början i slutet av januari 2020. Personer i arbetslivet skall sålunda kunna delta vid sidan av arbete, men förutsätter att man kan frigöra tid för studier. Utbildningen är avgiftsfri mutta ei oikeuta KELA:n opintososiaalisiin etuuksiin.

Ansökan till den första helheten pågår under tiden 9.12.2019.–7.1.2020.

Totalt 35 platser erbjuds. 

Ett infotillfälle hålls om utbildningen 10.12 kl. 17, Wolffskavägen 33, Rum R 305, Ingen anmälan behövs! Välkommen!

 

finska bygg instagram

FAKTA

Undervisningsministeriet beviljade 10,9 miljoner euro i specialunderstöd till högskolor för att åtgärda kompetensbrist inom bl a byggnadsbranschen. Projekt inom byggnadsbranschen beviljades totalt 1,9 miljoner euro. Finansieringen gick till Tammerfors universitet, Yrkeshögskolan Centria, Uleåborgs yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia och Satakunda yrkeshögskola. Utbildningarna som finansieras med specialunderstöd varierar från examen till specialiseringsutbildning och kortare helheter. Utbildningarnas målgrupp begränsar sig inte till endast högskoleutbildade. Syftet är att skapa hållbara verksamhetsmodeller med vilka högskolorna snabbt kan reagera på olika slags kompetensbehov även i framtiden.

Tilläggsuppgifter fås av
Yrkeshögskolan Novia, utbildningsansvarig för byggnads och samhällsteknik, Leif Östman, tfn 044 780 5572

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

Gå till "Pressmeddelanden"