15.1.2021

Yrkeshögskolan Novia en av de två första högskolorna i Iandet med digitala betyg

flagga novia

I januari 2021 kommer Yrkeshögskolan Novia som en av de två första högskolorna i Iandet att ge ut digitala betyg till de som får sin examen. Under en längre tid har Novia tillsammans med företaget Studyo Oy arbetat för att gå över till elektroniskt undertecknade examensbetyg.

Betygshanteringen blir nu mycket lättare att hantera för de som är utexaminerade eftersom de kan spara sina betyg i digitalt format. I linje med Novias digitala framtid och via strategin Novia 2030 är digitalisering inom olika funktioner en målsättning inom högskolan.

”Det elektroniskt undertecknade examensbetyget distribueras elektroniskt till examinanderna via studieregistret. Det blir nu enkelt för utexaminerade att bifoga examensbetyget till bland annat arbetsansökningar och ansökan om studieplats i olika elektroniska system. Examensbetyget verifieras elektroniskt, vilket innebär att mottagaren av dokumentet kan kontrollera att betyget är äkta”, berättar chef för studerandeservice Thomas Böckelman.

”Processen har varit omfattande och nu har högskolan kommit i mål med arbetet. Testning av de elektroniskt undertecknade examensbetygen har skett under hösten 2020. Det har varit en spännande tid och en intressant utmaning”, berättar utvecklare Irene Dahlin som berömmer samarbetet med Studyo Oy.

Den elektroniska underskriften på Novias examensbetyg följer EU:s förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner (eIDAS) 910/2014 och uppfyller kraven för kvalificerad elektronisk underskrift.

En elektronisk underskrift kan verifieras i olika externa tjänster, bl.a. hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata https://dvv.fineid.fi/validation eller inom ramen för Europeiska kommissionens program Connecting Europe Facility, CEF https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation. Den kvalificerade elektroniska underskriften på Novias examensbetyg uppfyller PAdES-standard och kraven för långtidsarkivering, vilket innebär att examensbetygen kan verifieras också efter att signaturcertifikatet som användes vid underskrift har gått ut. 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, chef för studerandeservice Thomas Böckelman, tfn 044 762 3600
Yrkeshögskolan Novia, utvecklare vid studerandeservice Irene Dahlin, tfn 050 444 1230
Studyo Oy, toimitusjohtaja Lauri Stigell, VD, tfn 0400 279 262

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803 

 

 

Gå till "Pressmeddelanden"