21.1.2022

Yrkeshögskolan Novia dubblerar antalet ansökningar till de engelska utbildningarna

tack thankyou

Ansökningstiden till Yrkeshögskolan Novias internationella engelskspråkiga bachelor- och masterutbildningar som inleds i höst utgick den 19 januari. Totalt erbjöds 317 studieplatser (2021 274) och av dessa är sex utbildningar på bachelornivå och nio på masternivå. Enligt de ännu preliminära siffrorna sökte sammanlagt 3497 (2021 1776) personer till de femton olika utbildningarna.

”Vi har de senaste åren succesivt utökat utbudet av engelskspråkiga utbildningar för att svara till det allt mera internationella arbetslivet. Vi är mycket glada över resultatet som är i linje med vår strategi och överträffade våra målsättningar,”, säger rektor Örjan Andersson.

Yrkeshögskolan Novia ger besked åt de sökande i slutet av mars och den nationella deadlinen för att publicera resultaten är tredje juni. Studierna inleds hösten 2022. Läs mera om utbildningarna här. 


För ytterligare information, vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Yrkeshögskolan Novia, Admission Officer Jessica Bonde tfn 050 472 9655

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

 

 

 

Gå till "Pressmeddelanden"