19.11.2010

Yrkeshögskolan Novia, Campus Vasa Wolffskavägen har öppet hus 20.11

Yrkeshögskolan Novia börjar utbilda miljö- och energiingenjörer på engelska i Vasa hösten 2011.  Marknadsföringen av det fyraåriga engelskspråkiga utbildningsprogrammet Degree Programme in Environmental Engineering inleds.

"Det nya internationella programmet är utformat för och med starkt stöd av regionens näringsliv. Programmet kommer att stärka det internationella inslaget i studiemiljön bland annat via undervisning och internationella studerande" säger enhetschef Kim Westerlund.

Vasa fungerar som en drivkraft för den högteknologiska exportindustrin. Såsom högskolestad erbjuder Vasa en aktiv och internationell miljö för studerande vid Novia. Modernt campus, brett utbud av teknikutbildning och en bra arbets- och arbetspraktiksituation såväl inom industrin som inom den offentliga sektorn skapar en attraktiv studiemiljö. I Vasa finns ca 13 000 högskolestuderande och det finns gott om studiebostäder. På Wolffskavägen i Vasa finns teknikutbildning med tillgång till det topputrustade forskningscentret Technobothnia. Av Novias 4000 studerande finns cirka 1077 här.

"Evenemanget öppet hus är ett ypperligt tillfälle att bekanta sig med de olika teknikutbildningarna som Novia erbjuder i Vasa. Besökarna får se undervisningsutrymmen och besöka forskningslaboratoriet Technobothnia som befäster Vasaregionens status som ett betydande centrum för teknisk know-how. Gästerna får ta del av demonstrationer, laborationer och spännande experiment. Besökaren får se hur man snabbt kan skilja falska läkemedel från äkta. Hur bestämmer man fetthalten i en ost utan att besöka ett laboratorium? Field-NIRce projektet förevisar en spektroskopikamera som ger svaret på det. Projektet NaturligtVis kommer att förevisa legorobotar", berättar Westerlund.

Personal och PR-tutorer från utbildningsprogrammen elektroteknik, produktionsekonomi, byggnads-, informations-, lantmäteri-, maskin- och produktionsteknik samt Environmental Engineering finns på plats.

Besök oss på lördag 20.11 kl. 10-14, Wolffskavägen 33 i Vasa. Servering.

Ansökningstid till examensinriktad ungdomsutbildning på engelska 3.1-1.2 2011.
Ansökningstid till examensinriktad ungdomsutbildning på svenska  7.3-12.4.2011.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Yrkeshögskolan Novia, enhetschef Kim Westerlund, mobil 0500 564 299

 

 

Gå till "Pressmeddelanden"