30.6.2020

Yrkeshögskolan Novia arrangerade intern studerandepraktik – blev startskottet för praktikfabriken

studerande i praktikfabriken

Det rådande pandemiläget har slagit hårt mot näringslivet och många företag har inte möjlighet att anställa studerande under sommarperioden. Det har varit problematiskt för många studerande som behöver arbetspraktik för att kunna framskrida i sina studier.

I slutet av april gjordes en kartläggning av situationen gällande praktikplatser inför sommaren på Novias campus i Vasa . Kartläggningen visade att 37 studerande inom teknik och företagsekonomi var utan sommarjobb eller praktikplats och anmälde sitt intresse för internt arrangerad arbetspraktik koordinerad av Novia.

”Vi gjorde en snabb kartläggning av möjliga och tänkbara uppgifter inom organisationen. Responsen var mycket god, vi fick snabbt in förslag på ett 40-tal möjliga uppgifter och med rekordsnabb planering kunde man sedan redan 12.5 konkret köra igång den så kallade praktikfabriken”, berättar prefekt Kristian Blomqvist.

Praktikfabriken vid Novia har möjliggjort att studerande har erbjudits praktik i form av interna arbetsuppgifter och utvecklingsuppdrag inom högskolan. Praktikanterna har fått arbeta med varierande arbetsuppgifter inom Novias egna forsknings- och utvecklingsprojekt eller med externa uppdrag från samarbetspartners. Uppgifterna har varit mycket varierande med allt från el- och automationsutveckling i laboratorier vid Technobothnia till konditionsgranskningar av fastigheter och marknadsundersökningar. I praktikprogrammet, som pågick under minst sju arbetsveckor, gavs studerande även möjlighet att delta i kurser eller föreläsningar som ordnats utöver det praktiska arbetet.

”Vi gör den bedömningen att praktikfabriken utföll bra i dessa tider där vi ville försöka göra någonting för våra studerande och erbjuda ett vettigt alternativ till att gå sysslolösa. Responsen från studerandehåll har varit god och för framtiden så hoppas vi kunna utveckla yrkeshögskolepraktiken ytterligare på basen av de erfarenheter som vi nu fått. Tanken är att ytterligare försöka göra våra praktikperioder mera flexibla och integrerade i undervisningen vilket vi tror att även näringslivet kommer att ha nytta av”, berättar prefekt Kristian Blomqvist.

Den 30.6 hålls ett slutseminarium för projektet, med inbjudna externa föreläsare, samt presentation av projektet och uppdragen som utförts. Vid tillfället presenteras även upplägget kring den nya praktikmodellen i korthet och tankar kring hur Novia i framtiden ämnar utveckla nya koncept kring praktik som även kan erbjudas som en flexibel resurs för företag året om.

För mera information kontakta
Yrkeshögskolan Novia, Kristian Blomqvist, prefekt vid institutionen för teknik och sjöfart, tfn 050 561 7869

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"