8.11.2019

Yrkeshögskolan Novia anordnar en ny form av yrkeshögskoledag i Vasa 8.11

yhdag nyhet

Yrkeshögskolan Novia ordnar en ny form av marknadsföringsdag i Vasa där andra stadiets studerande kan bekanta sig med högskolan. Studerande får möjlighet att delta i undervisningen på ett helt nytt sätt.

Undervisningsutrymmena står öppna för besökarna på fredag. Besökarna har på förhand fått meddela vilka kurser de är intresserade av och under yrkeshögskoledagen får de ta del av hur undervisning går till vid Novia.

Dagen öppnas kl. 10.00 med en kort presentation av Novias utbildningsutbud 2020. Därefter följer undervisning, rundvandring och lunch vid studeranderestaurangen.

De traditionella och uppskattade elementen finns kvar, det blir även rundvandring på campusområdet och i laboratorierna. I Alere får man besöka kliniska träningscentret, där de som studerar till barnmorska, sjukskötare, hälsovårdare, röntgenskötare, bioanalytiker samt Bachelor of Health Care Nursing håller till. Besökarna får bland annat mäta blodtryck och lära sig hjärt-lungräddning på Annedockan. Besökarna får också se på då studerande övar med IV-kanyler och i ett av klassrummen jobbar studerande från både Vamk och Novia i språkbad där de lär sig om grundvård.

På schemat under dagen står bland annat frisyrdesign med estenomerna och en kurs i att bemöta och stöda olika klientgrupper med socionomstuderande samt en kurs i utrikeshandelsteknik med tradenomerna.

I forskningslaboratoriet Technobothnia, där ingenjörerna huserar, guidas besökarna runt till fyra stationer. I Technobothnia förevisas bland annat högspänningslaboratoriet och 3D-printning och vid varje station finns undervisande personal som berättar om studier och studieliv.

Novia tar emot upp till 300 besökare under dagen från gymnasier, folkhögskolor och yrkesinstitut, detta är alltså en viktig dag i marknadsföringssyfte för högskolan.

Följande skolor är anmälda: Gymnasiet i Petalax, Närpes gymnasium, Pedersöre gymnasium, Topeliusgymnasiet, Kredu, FKF, Vamia, Vasa gymnasium, Vasa övningsskola samt Yrkesakademin i Österbotten Vasa-enheten.

Fredagens programschema finns här >

För ytterligare information vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803
Yrkeshögskolan Novia, Enhetschef Holger Sved, tfn 044 512 3207
Yrkeshögskolan Novia, Enhetschef Eva Matintupa, tfn 050 538 6671

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

Gå till "Pressmeddelanden"