2.11.2010

Wärtsilä stöder teknisk undervisning med industrirobot i Vasa

Wärtsilä Finland Oy lånar ut en modern industrirobot i undervisningssyfte till forskningscentret Technobothnia i Vasa. Undervisningen i robotprogrammering och -hantering underlättas avsevärt med hjälp av roboten, vilket gynnar både Wärtsilä och forskningscentrets läroinrättningar.

"Den ökade graden av automation på Wärtsilä kräver kunnig arbetskraft. Man måste kunna använda utrustning som gör samma jobb som en arbetare, men effektivare. Redan i produktutvecklingsstadiet beaktar vi automationen, dels för att säkerställa produkternas kvalitet och tillverkningsbarhet, dels för att minska kostnaderna. Det är alltså till stor fördel för oss om ingenjörerna vi anställer är bekanta med automation och robotteknik från förut", konstaterar direktören för Wärtsiläs leveransenhet i Vasa Kenneth Rönnbäck.

"Det här är igen ett betydelsefullt bevis på det ökade samarbetet mellan arbetsliv och skolning. En viktig uppgift för högskolorna är att säkerställa tillgången på kunnig personal till regionens företag och på så sätt medverka till att konkurrenskraftig verksamhet blir kvar i Finland. Roboten kommer att användas inom tillämpad forskning, företagens drifts- och programmeringsskolning samt för skolning av våra ingenjörer", säger Vasa yrkeshögskolas prefekt för teknik och kommunikation Jorma Tuominen.

Industriroboten lånas tillsvidare ut till Technobothnia då Wärtsilä lägger om produktionen och bygger en ny automationslinje. Roboten kan programmeras till att utföra i stort sett de arbetsmoment i produktionen som en människa utför. För arbetsmoment som kräver många upprepningar, är enformiga eller ergonomiskt olämpliga är den särskilt lämpad med sina sju programmerbara axlar. Genom att använda robotteknik eliminerar man riskerna för mänskliga misstag och arbetssäkerheten ökar samtidigt som flexibiliteten vid volymfluktuationer blir större.

Wärtsilä, Vasa yrkeshögskola, Vasa universitet och Yrkeshögskolan Novia har fortgående samarbete för att utveckla utbildningsmöjligheterna inom regionen.

Tilläggsuppgifter:

Direktören för Vasa leveransenhet Kenneth Rönnbäck, Wärtsilä Finland Oy, tel. 040 8307730

Kommunikationsdirektör Marica Lassus, Wärtsilä Finland Oy, tel. 050-2094

 

 

Gå till "Pressmeddelanden"