15.3.2022

VVS-branschen satsar på laboratorium vid Yrkeshögskolan Novia

VVS Orjan Siru Toni Mats Foto Isabella Alen

Det breda stöd branschens näringsliv i hela landet visat sedan 2020 för att bygga upp VVS-ingenjörsutbildningen i Finland på svenska vid Yrkeshögskolan Novia, får nu uppföljning i att VVS-branschen ytterligare satsar på laboratorium för VVS-utbildningen vid Novias campus i Raseborg.

Man kan i det förnyade bygglabbet tydliggöra den teoretiska undervisningen som sker i bygg- och också VVS-området, genom praktiska moment och hands-on-övningar. Det vidareutvecklar Novias starkt näringslivsförankrade undervisning, utveckling och kommande forskning inom VVS-området.

”Vi är glada över det fortsatt mycket starka engagemanget från näringslivet för vår satsning på VVS. Att vi tillsammans kan bygga upp infrastrukturen ger de bästa förutsättningarna för utbildningen”, säger Örjan Andersson rektor vid Yrkeshögskolan Novia.

Novias nya VVS- och bygglaboratorium invigs vid campus Raseborg tisdag 15.3 kl. 14. I det nya labbet finns ett ventilationslaboratorium vars system består av två ventilationsaggregat, flödesvariator VAV-spjäll (Variable Air Volume, på finska IMS Ilmamääräsäädin), styrenhet för värmepump och flera andra ventilationskomponenter. Utrustning finns för ljudnivå-, tryck-, flödesmätning och rökmaskin, vilket möjliggör ventilationssystem balansering, integrering med värmepump och övrig analys.

”Vi har länge sett en växande efterfrågan på VVS i takt med ökande fokus på miljö och hållbarhet i byggande. Vi ser fram emot att nu erbjuda det nya labbet för VVS byggingenjörsstuderande. Vi ser också mycket fram emot att fortsätta det goda samarbetet med byggindustrin och VVS-branschens andra aktörer”, säger Mats Lindholm, ansvarig för byggutbildningarna vid Novia i Raseborg.

Flera företag har ställt sin expertis till förfogande i form av samarbete kring nya VVS-laboratoriet. Laboratoriets ventilationssystem är donerad i sin helhet av Nibe, Systemair, Enervent, Halton och Lindab. Installationsarbeten i laboratoriet har utförts som donation av Bravida Oy.

"Vi är väldigt glada och stolta över det goda samarbetet med näringslivet”, säger Novias lektor Toni Pölönen.

Ingenjörsstuderande på byggnads- och samhällsteknik vid Novia i Raseborg, kan från och med 2021 under sitt andra studieår välja antingen VVS-planering eller konstruktionsplanering. Med anledning av den nya inriktningen i VVS-planering 2021 utökade Novia antalet nybörjarplatser inom ingenjörsutbildningen i Raseborg från 20 till 30 platser.

Ansökan till svenskspråkig utbildning pågår 16–30.3 på www-adressen studieinfo.fi.

Utbildningar inom byggbranschen vid Campus Raseborg som deltar i ansökan är

På bilden Örjan Andersson, VVS Föreningen i Finland rf verksamhetsledare Siru Lönnqvist, Toni Pölönen och Mats Lindholm.  Foto: Bella Alén

Mera information fås av
Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson tfn 050 527 2286
Yrkeshögskolan Novia, viceprefekt, utbildningsledare för byggutbildning i Raseborg, Mats Lindholm, mobil 044 762 3760
Yrkeshögskolan Novia, lektor i bygg Toni Pölönen, tfn 050 471 6994

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

Gå till "Pressmeddelanden"