23.1.2020

Vaktbyte vid Aboa Mares roder - Micael Vuorio tar över

Aboa Mare huvudbyggnad

Efter 18 år som chef för sjöfartsutbildningen i Åbo, har Per-Olof Karlsson från och med 1.1.2020 gett över rodret till sjökapten (YH) Micael Vuorio. Per-Olof Karlsson började sin anställning för 32 år sedan i Åbo Navigationsinstitut, nuvarande utbildningscentret Aboa Mare. 

Aboa Mare utbildar sjökaptener och sjöingenjörer vid Yrkeshögskolan Novia och erbjuder även högre YH utbildning inom sjöfart. Micael Vuorio fungerar som utbildningsledare och viceprefekt vid institutionen för teknik och sjöfart vid Yrkeshögskolan Novia. 

"Aboa Mare är i trygga händer. Sjöfartsutbildningen fortsätter som tidigare och kommer att styras i samma kompasskurs - steady as she goes. Vi hålls med i utvecklingen och utbildningen kommer att svara på efterfrågan. Digitalisering och dess möjligheter kommer att påverka sjöfarten i en allt högre grad i framtiden", säger Per-Olof Karlsson.

Micael Vuorio vill hålla utbildningens målsättningar på en hög nivå.

micael vuorio2

"Framtiden inom Aboa Mare blir mycket intressant, år 2020 inleder decenniet där utbildningen går från det gamla till det nya. Vi har en mycket ambitiös Simulator Road Map 2020–2030, där vi fastslagit hur vi kommer att utveckla simulatorerna i framtiden, både för utbildning och inom forskning och utveckling. Det här kommer våra studerande, rederier och företag inom sjöfartsklustret att ha stor nytta av. Sjökaptensutbildningen skall förnyas till Sjökapten 2.0, vilket är möjligt inom ramen av dagens regelverk där de digitala verktygen kommer att ha en central roll. Teknikutbildningen skall utvidgas både inom examensutbildningarna och kursverksamheten. Nyckeln här är den nybildade institutionen teknik och sjöfart inom Yrkeshögskolan Novia och det regionala samarbetet med övriga utbildare", berättar Vuorio.


Efter en 17 år lång sjömanskarriär på inhemska och utländska fartyg, blev Vuorio erbjuden en lektorstjänst år 2001 vid Yrkeshögskolan Sydväst. Sedan dess har Vuorio jobbat inom utbildning vid Yrkeshögskolan Novia, och har under tiden studerat pedagogik för yrkeslärare samt avlagt högre yrkeshögskoleexamen inom teknologibaserat ledarskap.

"Jag har alltid varit intresserad av ny teknik som utvecklas inom sjöfart så det blev naturligt att utveckla nya kurser för rederierna, sälja dem och förverkliga dem tillsammans med mina kolleger och på så sätt fick vi kursverksamheten att växa inom Aboa Mare", berättar Vuorio, som innan det nya uppdraget fungerade som kursledare för Aboa Mare.

Per-Olof Karlsson fortsätter som VD för Aboa Mare Ab tills pensioneringen som sker inkommande sommar. Detta garanterar en tillräckligt lång övergångsperiod för att sätta in den nya chefen. Den avgående chefen Karlsson tänker inte bli sysslolös efter pensioneringen i sommar.

"Först har jag planer att hålla lite ledigt, men det är inte alls omöjligt att jag aktiverar mig ifall något intressant inom sjöfartsnäringen yppar sig - framtiden får visa", säger Karlsson

Utbildningscentret Aboa Mare har idag över 400 sjöfartsstuderande inom Yrkeshögskolan Novia och Axxell, och dessutom omkring 1 700 personer på Aboa Mares kortkurser årligen. Utbildningscentret är dessutom aktivt i många forsknings och utvecklingsprojekt. Ett stort steg för husets framtid är att man fått tillstånd att starta den engelskspråkiga Sjöingenjörsutbildningen i höst, Bachelor of Engineering, vid Yrkeshögskolan Novia. Sjöbefälsutbildningen i Åbo är den äldsta yrkesutbildningen i Finland - sjöfartsutbildningen började för över 200 år sedan. Navigationsskolan har bytt namn flera gånger men utbildningen har fortsatt oavbrutet sedan år 1813. Utbildningcentrets sjöfartsutbildningar marknadsförs nuförtiden under namnet Aboa Mare, som är känt såväl i Finland som utomlands.

Pressmeddelandet finns även publicerat på finska och engelska på Aboa Mares hemsida: https://www.aboamare.fi/press-releases

Ytterligare information ges av:
Head of Maritime Academy and Training Center Micael Vuorio, Aboa Mare,
tfn 044 762 3413
micael.vuorio@aboamare.fi
eller
VD Per-Olof Karlsson, Aboa Mare
tfn 044 762 3402
per-olof.karlsson@aboamare.fi

Gå till "Pressmeddelanden"