24.5.2016

Utexaminerade från nytt högre (YH) utvecklar arbetslivet i Åbo

utbildning

Vi vill bjuda in er att fira de första utexaminerade från Högre YH i Åbo inom ledarskap och tjänstedesign. Under hösten 2014 startades utbildningen Leadership and Service Design - en unik, engelskspråkig högre YH-utbildning som ordnas genom ett samarbete mellan med Turun ammattikorkeakoulu och Yrkeshögskolan Novia. Utbildningen leder till en högre högskoleexamen med inriktning inom kultur, företagsekonomi eller turism- och kosthållsbranschen, beroende på tidigare utbildning.

Våra studerande har varierande arbetserfarenhet samt olika utbildnings- och kulturbakgrund, vilket främjar studerandenas beredskap att arbeta inom mångkulturella och mångprofessionella arbetsmiljöer. Studierna fördjupar förmågan att arbeta med ledarskapsrelaterade uppgifter i olika organisationer eller i eget företag. Genom att tillämpa tjänstedesign metoder, erbjuder man lösningar till eventuella utmaningar inom tjänsteutveckling och förbättring av service.

Hela studietiden bygger på en nära samverkan med arbetslivet, vilket gynnar organisationer som erbjuder privata och offentliga tjänster. De mångsidiga projekt och examensarbeten som utförs för organisationerna är relaterade till industri, handel, välbefinnande och sysselsättning samt forskning och utveckling av kulturrelaterade tjänster.

Kontaktpersoner

Yrkeshögskolan Novia, lektor Elina Vartama, elina.vartama@novia.fi, mobil 044 762 3220
Turun ammattikorkeakoulu, Ulla Seppälä-Kavén, ulla.seppala-kaven@turkuamk.fi, mobil 044 907 2138

 

logo inverterad red3turku amk rgb

 

 

 

 

 

 

Gå till "Pressmeddelanden"