21.11.2018

Utexaminerad ingenjör från byggnadsteknik vid Novia i Vasa premierades

Janica IMG 1976 copy6

Jacob Nybacka som utexaminerades våren 2018 från utbildningen ingenjör YH, byggnads- och samhällsteknik  vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa har premierats under stålbyggnadsdagen 20.11 i Helsingfors.

Jacob Nybacka har skrivit examensarbetet "Jämförande studie av AISC-specifikationer & Idea StatiCa Utveckling av AISC *-baserade Excel-beräkningsbottnar”. 

*AISC = Specifications by American Institute of Steel Construction. Studerande Nybacka har utrett enligt Amerikanska normer, inte enligt Eurokod EN1993 (som används i Finland och Europa).

Lärdomsprovet behandlar dimensionering av olika stålförband enligt normer kan vara tidskrävande och kräver att designern gör en del antaganden eftersom normerna är framtagna för olika standardfall, vilket också gäller en del dimensioneringsprogram. Syftet med detta examensarbete var att undersöka ett dimensioneringsprogram, Idea StatiCa, som har ett nytt tillvägagångssätt som kombinerar Finita elementmetoden och komponentmetoden baserat på olika normer.

Arbetet består av tre huvuddelar: utveckling av AISC-baserade Excel-verktyg, teoretisk bakgrund om Idea StatiCa samt jämförelser med framtagna Excel-verktyg. Först beskrivs och förklaras AISC-specifikationer och behövda AISC-designguider, för att sedan fortsätta med beskrivningen av Excel-verktygens skapande. I andra delen förklaras Idea StatiCa, hur det fungerar och löser olika situationer. I sista delen diskuteras jämförelserna mellan Excel-verktygen och Idea StatiCa, vilket som ger strängare resultat i olika situationer och andra upptäckter i undersökningen. Resultatet är tre Excel-verktyg för olika förband, Kförband, T- & Y-förband och pelarfot, samt resultat och iakttagelser från jämförelserna,
presenterade i punktform.

Lärdomsprovet har premierats av Teräsrakenneyhdistys ry. Stipendiet på 250 euro delas ut i samband med stålbyggnadsdagen 20.11. Teräsrakenneyhdistys ry belönar årligen det bästa lärdomsprovet bland yrkeshögskolor. Handledare för lärdomsprovet vid Yrkeshögskolan Novia var lektor Anders Borg.

”Jacobs lärdomsprov är ett av de bästa lärdomsprovsarbeten som jag har haft förmånen att få handleda”, säger lektor Anders Borg.

”Vi är glada för framgången och speciellt nöjda med att vi har studerande från Novia som ger nyttiga bidrag till regionens exportföretag”, konstaterar utbildningsansvarig Leif Östman.

Läs mer här om tävlingen http://www.terasrakenneyhdistys.fi/fin/ajankohtaista/terasrakennepaiva/terasrakennepalkinto/

För ytterligare information, vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, utbildningsansvarig Leif Östman, mobil 044 780 5572
Yrkeshögskolan Novia, lektor Anders Borg, mobil 050 585 2357
Utexaminerad: Jacob Nybacka, mobil 050 430 7565

Tilläggsuppgifter om tävlingen fås av:

Teräsrakenneyhdistys ry, VD Janne Tähtikunnas, mobil 0400 893 583

Avsändare kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"