15.11.2019

Utexaminerad ingenjör från byggnads- och samhällsteknik vid Novia premierades

IMG 2070 webb2

Lukas Ede som utexaminerades våren 2019 från utbildningen ingenjör YH, byggnads- och samhällsteknik vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa, har premierats under stålbyggnadsdagen 18.11 i Helsingfors. Det är fjärde gången som en byggnadsingenjör från Novia blir premierad.

Lukas Edes examensarbete ”Montagetida stabilitet, aspekter att ta i beaktande - Hallbyggnader med stålstomme”, gjordes på beställning av företaget Ruukki Construction Oy.

Examensarbetet behandlar de saker som är viktiga att tänka på, ur konstruktörens synvinkel, under planering av stålstommars montering. En hallbyggnads bärande stomme är oftast inte stabil före alla konstruktionsdelar är monterade och stommen fått sin slutliga utformning. Det är oftast vindlasten som är avgörande för att tillfälliga stöd behövs under monteringen för att säkerställa tillräcklig stabilitet.

Lukas Edes examensarbete undersökte om man kan minska vindlasten på fackverkskonstruktioner och pelare, då dessa skuggas av varandra sett ur vindens perspektiv. Dvs kan en skuggningseffekt beaktas vid vindlastberäkningar? Examensarbetet innehåller även utredning om hur man beräknar vindlasten på stommar utan beklädnad, dvs före väggar eller tak är monterade.

Resultatet av examensarbetet blev en bilaga som konstruktörer vid Ruukki kan ha som hjälpmedel vid det dagliga arbetet när planering av montering ska utföras, samt en redogörelse för vad som hittats gällande skuggningseffekterna på efterföljande ramar.

Edes handledare, lektor inom byggteknik Anders Borg vid Yrkeshögskolan Novia, säger att Edes examensarbete var välstrukturerat och ingenjörsmässigt gjort. Examensarbetet behandlade viktiga aspekter att beakta vid planering av stålstommars montering. Hur vindlasten belastar ett fackverk utan beklädnad är det inte många som vet eller kan beräkna.

”Det var verkligen en trevlig överraskning att få bli premierad för examensarbetet! Jag vill samtidigt passa på att tacka mina handledare, både från Ruukki Construction och Novia, för hjälpen under arbetets gång”, konstaterar Lukas Ede.

Lukas Ede jobbar idag på Ingenjörsbyrå Kronqvist i Jakobstad som konstruktör, BI byggnads- och konstruktionsplanering.

Läs mer här om tävlingen här: http://www.terasrakenneyhdistys.fi/fin

För ytterligare information, vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, lektor Anders Borg, mobil 050 585 2357
Utexaminerad Lukas Ede, mobil 040 681 9476, lukas.ede@kronqvist.com

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 78032

Gå till "Pressmeddelanden"