9.12.2015

Utbildning ger sysselsättning

2

Yrkeshögskolan Novia i Raseborg för fram möjligheter till högskoleutbildning genom att ordna Högskoledag/öppet hus på Raseborgsvägen 9 i Ekenäs den 9.12 kl. 10-14.

Ungdomar behöver information, inspiration och vägledning för att hitta sitt yrke och planera sin individuella studiestig. På högskoledagen i Raseborg presenterar Novia hela sitt utbildningsutbud 2016 och besökarna erbjuds aktiviteter, upplevelser och presentationer.

Under högskoledagen kan besökarna diskutera med personal, studerande och alumni om studier, yrke och framtidsutsikter. Under dagen är det möjligt att bekanta sig med ca 30 yrken.

”Vi har ca 400 förhandsanmälda besökare från Borgå till Jakobstad, bland dem Raseborgs nya stadsdirektör som besöker Novias campus kl. 12”, lektor Taina Sjöholm.

För program och mera information se högskoledagens webbplats www.novia.fi/hogskoledagen

Tilläggsinformation fås av:
Yrkeshögskolan Novia, lektor Taina Sjöholm, tfn 044 762 3603

Avsändare:
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

Gå till "Pressmeddelanden"