14.6.2016

Unik möjlighet för musikstuderande vid Novia att studera i Italien

Italien nyhet

Yrkeshögskolan Novia har ingått ett avtal om dubbel examen inom musikutbildningen med Conservatorio G. P. Da Palestrina i Cagliari i Italien. Avtalet undertecknades idag 14.6.2016 av enhetschef Sören Lillkung och rektor Örjan Andersson.

"Novia har ett långt samarbete med högskolan Conservatorio Da G. P. Palestrina i Cagliari. Vi har samarbetat sedan 2003. Via vårt bilaterala avtal har det varit möjligt för personal och studerande att delta i Eramusutbyte i båda riktningarna sedan 2010. Det nya avtalet innebär ett fördjupat samarbete mellan högskolorna och öppnar nya möjligheter för studerande och personal", säger rektor Örjan Andersson.

"Det är en högklassig utbildning som Novias studerande nu erbjuds. Samarbetet med Conservatorio G.P. Da Palestrina ger en fin möjlighet för dem som studerar till musiker (YH) inom kulturområdet. Musikstuderande vid campus Allegro i Jakobstad har möjlighet att tillbringa ett år av studietiden i Italien och få kompetenser och musikerexamen från partnerhögskolan i Cagliari" säger enhetschef Sören Lillkung. Detta kan göras inom ramen för den ordinare utbildningen, som är fyra år, och förlänger alltså inte studietiden. Till utbildningen, som inkluderar ett års studier vid den andra högskolan, antas årligen fyra studerande från respektive högskola med start hösten 2016.

Yrkeshögskolan Novia har nu tre Double Degree-avtal, för ingenjörsstuderande med Spanien, för företagsekonomistuderande med Tyskland och nu för musikstuderande med Italien.

 

Italien inne i nyhet

På bilden: Sören Lillkung, Örjan Andersson, Professoressa Elisabetta Porrà, Headmaster.

Tilläggsuppgifter fås av

Yrkeshögskolan Novia, Rektor och VD Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Yrkeshögskolan Novia, Enhetschef Sören Lillkung, mobil 044 780 5800

Avsändare:
Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Mediauppföljning av nyheten i Italien

 

Gå till "Pressmeddelanden"