30.3.2012

UKM:s beslut står fast angående minskning av nybörjarplatser vid Novia - tio nybörjarplatser tillkom

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har slagit fast de slutliga minskningarna i nybörjarplatser för yrkeshögskolorna.

För de värst drabbade yrkeshögskolorna har minskningarna lindrats. Totalt minskar platserna inom yrkeshögskolorna från tidigare aviserade 2160 platser till 2030. För Yrkeshögskolan Novia står UKM:s tidigare besked fast beträffande minskning av 40 platser inom kulturområdet och 20 platser inom området teknik och kommunikation. Därtill får högskolan 10 platser till inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området.

"Det var väntat att ministeriet i stort sett skulle hålla fast vid det man tidigare sagt, så beslutet är ingen överraskning. Inte heller att minskningen för vår del står fast. Det här betyder att beslutet att avsluta utbildningsprogrammen automation och IT i Raseborg och formgivning i Åbo står fast", säger Roger Broo, styrelseordförande för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi.

UKM avser koncentrera utbildning på svenska till de svenska yrkeshögskolorna, vilket i praktiken betyder att den svenskspråkiga företagsekonomiska utbildningen vid Vasa yrkeshögskola upphör. För Novia är det dock problematiskt att starta motsvarande utbildning i Vasa, eftersom högskolan saknar behövliga nybörjarplatser.

"Novia har meddelat UKM att högskolan inte kan driva tradenomutbildningen om vi inte får fler nybörjarplatser. Nu har tio platser tilldelats Novia vilket ger oss åtminstone en liten möjlighet, men de tio nybörjarplatserna löser tyvärr inte problemet", säger rektor Örjan Andersson. "Utbildningen i fråga är viktig för näringslivet i Vasaregionen och vi söker en lösning som gör det möjligt att utbildningen fortsätter", avslutar Andersson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Yrkeshögskolan Novia, Rektor Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Styrelseordförande för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, Roger Broo, tfn 040 543 3466

Avsändare:
Informationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

Gå till "Pressmeddelanden"