21.12.2021

UKM ger Yrkeshögskolan Novia 25 platser till sjukskötare

sjukskotare

Av de svenskspråkiga yrkeshögskolorna får Yrkeshögskolan Novia 25 platser för att utbilda sjukskötare (YH). Platserna erbjuds redan från hösten 2022.

Högskolor på olika håll i Finland får redan år 2022 fler nybörjarplatser. Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) vill ge unga utbildningsmöjligheter i hela landet, minska bristen på sakkunniga och höja Finlands kompetens- och utbildningsnivå. De nya platserna kommer att främja konkurrenskraft, regionalpolitik och en mer rättvis regional utveckling.

Nybörjarplatserna ökar främst i de branscherna där det finns en efterfrågan på arbetsmarknaden. Över 400 av yrkeshögskolornas platser, mer än hälften, gick till utbildningar inom hälso- och välfärdssektorn. Yrkeshögskolorna i Finland fick sammanlagt 822 platser och 21 yrkeshögskolor tilldelas platser. Nybörjarplatserna ökar för att säkra att personer runtom i landet får studieplatser.

"Det råder en skriande brist inom branschen och efterfrågan överstiger klart vad vi kan utbilda med våra nuvarande resurser.  Det är väldigt positivt med fler platser.  Det finns stort behov och en efterfrågan och vi vill bidra till det behovet. För oss blir det en ca 20 % ökning av sjukskötarplatserna som högskolan kommer att fördela till både Vasa och Åbo”, säger Örjan Andersson, rektor vid Yrkeshögskolan Novia.

Läs pressmeddelande från UKM här.


För mera information kontakta:
Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Yrkeshögskolan Novia, prefekt Eva Matintupa, tfn 050 538 6671

 

Gå till "Pressmeddelanden"