14.3.2013

Starkt resultat av Yrkeshögskolan Novia

År 2012 blev ett rekordstarkt år för Yrkeshögskolan Novia. Resultatet för år 2012 förbättrades till 1 748 000 euro från 1 129 000 euro året innan.

”Vi är mycket nöjda med det goda resultatet och vi har skapat en marginal som gör det lättare att klara kommande nedskärningar”, säger Örjan Andersson, VD för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi och rektor för Yrkeshögskolan Novia.

Det goda resultatet beror, enligt ekonomichef Evalotte Spring-Lindström, dels på att yrkeshögskolan redan inlett arbetet med att anpassa verksamheten mot sänkt statsfinansiering och dels på en höjning i statsandelar år 2012.

Bolagets totala omsättning var 35,6 miljoner euro. Det egna kapitalet uppgår till 7 miljoner euro. Den externa finansieringen för forskning och utveckling uppgick till 3,7 miljoner euro.

”Det är naturligtvis inget mål i sig att göra ett överskott i denna typ av verksamhet, men genom att sänka kostnadsnivån har vi redan börjat förbereda oss för kommande minskningar i statsfinansieringen. Det starka resultatet visar att Novia har god anpassningsförmåga", säger Andersson. ”Vi satte in åtgärder genast det stod klart att den statliga finansieringen kommer att minska under de kommande åren”, avslutar Andersson.

Tilläggsuppgifter fås av
Yrkeshögskolan Novia, Rektor Örjan Andersson, tfn 050 527 2286

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Om Yrkeshögskolan Novia
Novia verkar idag på fyra orter, Vasa, Jakobstad, Raseborg och Åbo. Högskolan erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning på svenska och engelska för de 4000 studerande. Personalstyrkan uppgår till 380 personer. Novia satsar på regional närvaro och hållbar ekologisk, ekonomisk samt social utveckling och bedriver tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete som stöder utbildningen, arbetslivet och den regionala utvecklingen.

Gå till "Pressmeddelanden"