6.5.2013

Starkt resultat av Aboa Mare Ab

aboa mare 200v 145 vari

Aboa Mare Ab:s verksamhet fortsatte att växa under året. Omsättningen 2012 uppgick till 1,11 miljoner euro (2011 0,72 miljoner euro) en ökning med 36 %. Vinsten ökade från 88 000 euro till 114 000 euro. Exportens andel av försäljningen var 26 % och gick främst till Filippinerna, Norge, Danmark, USA och Kina.

”Viktiga händelser under året var omfattande utbildningsavtal med Neste Shipping och Viking Line Ab vidareutvecklingen av EcoTrain-utbildningen inom området energieffektiv drift av fartyg tillsammans med experter från rederinäringen”, säger verkställande direktör Per-Olof Karlsson. 

”Trots det globala svaga marknadsläget blev resultatet bra. Aboa Mare söker aktivt en ökning särskilt inom export men konsoliderar samtidigt sin ledande roll inom simulatorbaserad utbildning här i hemlandet”, säger styrelseordförande Örjan Andersson. ”Vi är mycket nöjda med utvecklingen i bolaget”, avslutar Andersson.

Tilläggsuppgifter fås av
Aboa Mare Ab, VD Per-Olof Karlsson, tfn 044 762 3402
Aboa Mare Ab, styrelseordförande Örjan Andersson, tfn 050 527 2286

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Om Aboa Mare
Aboa Mare Ab registrerades år 2005. Bolagets uppgift är att ordna och förmedla utbildnings- och konsulttjänster inom den maritima sektorn. Verksamheten innefattar även anskaffning och hyrning av utbildningsutrustning, -utrymmen och -personal. Bolaget ägs till 70 % av Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi och resterande 30 % ägs av Axxell Utbildning Ab. Bolagets verksamhet är skattepliktig. www.aboamare.fi

Gå till "Pressmeddelanden"