7.9.2010

Stadsdirektör Mårten Johanssons tal på Novias inskription 7.9.2010 i Raseborg

Bästa studerande, lärare och rektor.

Ofta hör man att dagens studerande inte vet vad de vill bli. Så var det också för femtio år sedan. Det var bara den äldsta sonen på ett jordbruk visste att han skulle bli jordbrukare, också han kanske inte ville. De andra syskonen fick söka sig till något annat yrke. Murarens barn blev murare och målarens målare.

Idag finns det färre barn, färre jordbruk och fler alternativ.

Studievalet bygger liksom många andra val i livet på tillfälligheter och möjligheter. Jag ville som sjuåring bli trädgårdsmästare. Efter armen lånade jag böcker för inträdesförhören till läkarutbildning, blev antagen till finska och franska vid humanistiska fakulteten vid Åbo Akademi, började studera vid Statsvetenskapliga fakulteten och blev styrelseordförande för Studentkåren vid Åbo Akademi. Jag tror idag att uppgiften som styrelseordförande vid Åbo Akademis studentkår mest av allt har format min fortsatta yrkesbana. Studentkåren lade grunden till mitt samhällsengagemang. Där skapade jag ett nätverk av vänner som jag fortfarande sätter värde på.

Under studietiden formas nätverken. De var viktiga förr. De är om möjlig ännu viktigare i dagens internationella värld där vi flyttar mellan orter och yrken många gånger under livet. Ofta är e-posten den enda fasta adressen.

Studerandekåren Novium erbjuder samma goda möjligheter att lära känna andra studerande som studentkårerna vid universiteten. När jag deltog i Noviums årsfest blev jag glatt överraskad över hur snabbt den nya studerandekåren samlat ihop traditionerna vid de olika enheterna till en årsfest med lika mycket sång och glädje som på kåren i Åbo. Studerandena vid Skuffis i Åbo visade att det inte är storleken som är ensamt avgörande för att trivas utan det att man känt en stark gemenskap och fört vidare traditionerna genom många decennier. Tack Emma Portin och Novium för allt gott ni gör för att stärka samhörigheten och trivseln på Campuset här i Raseborg och andra studieorter inom Novia.

Studierna är viktiga, men samhörigheten och umgänget är minst lika viktiga.

Bästa studerande,

En annan framgångsfaktor som jag vill betona är rätt attityd.

Buddha lyfte för över två tusen år sedan fram kunskapen som den viktigaste faktorn till framgång eller som för honom att finna vägen till himlen. De fyra första stegen på människans väg till framgång var rätt kunskap, rätt inställning, rätt tal och rätt handling. Vi har på jobbet talat en hel del om hans principer under de första två åren i Raseborg. Jag leder idag en organisation med 1800 anställda. Ledarskapet i en kommun är ett lagarbete och en positiv inställning till förändring, till kunder och till omgivningen är en viktig framgångsfaktor.

I ett kunskapssamhälle där alla har samma formella kunskaper blir attityderna den avgörande faktorn. Det är rätt attityd och höga ambitioner som har lett till att Oulun Kärpät många gånger slagit huvudstadsregionens topplag HIFK och Jokerit i ishockey. Helsingforslagen har en mycket bredare rekryteringsbas än Kärpät, men attityderna att vinna är ofta starkare på mindre orter. "Kom ihåg attityderna" lär vara det sista rådet på vägen när fotbollsspelarna i Premier League lämnar omklädningsrummet och springer in på plan.

En positiv inställning och rätta attityder är också viktiga inom yrkeshögskolan där man livligt diskuterar storlekens betydelse för framgång.

Forskare vid Helsingfors universitet har funnit att de tre viktigaste frågorna för att eleverna skall lära sig svenska i skolan är rektorns attityd, lärarens attityd och elevernas möjlighet att se nyttan med att läsa svenska.

Novia är en viktig samarbetspartner för Raseborgs stad. Raseborgs stad är en kunskapsproducent som erbjuder service till invånarna. Förutom den tunga biten med vård och utbildning erbjuder vi också tekniska tjänster. Från vår hemsida kan ni följa med lediga jobb och vi kan erbjuda praktikplatser inom många yrken.

Novia med sin profil är viktig för hela regionen. Det här är en region med levande jordbruk och en omfattande byggnation. Jag hoppas att företagen tar vara på den möjlighet Novia erbjuder till praktikplatser och framtida jobb.

Jag hälsar alla nya studerande välkomna till Raseborg och önskar lärarna lycka och framgång i arbetet. För att Novia skall klara sig bra i konkurrensen med andra yrkeshögskolor gäller det att visa bra resultat, att sätta höga ambitioner och jobba utgående från det. I grunden är vi alla vår egen lyckas med.

Gå till "Pressmeddelanden"