8.11.2011

Seminarium om inomhusluft och hälsa

Hälsoproblem orsakade av dåliga inomhusmiljöer är mycket vanliga men fortfarande saknas kunskap om sambanden mellan byggnader, luftkvalitet och hälsa. Med finansiering från EU:s Botnia-Atlantica program, Umeå Universitet, Yrkeshögskolan Novia, Österbottens Förbund samt Länsstyrelsen i Västerbottens län har forskare och studenter från Sverige och Finland under snart fyra år genomfört olika aktiviteter för att öka kompetensen inom området Byggnad-Luftkvalitet-Hälsa i Kvarkenregionen.

Projektet som är tvärvetenskapligt har aktiverat personer från olika yrkesgrupper, från studerande till personer med lång erfarenhet inom området, för att hitta gemensamma angreppsmetoder. Det huvudsakliga målet med projektet har varit att etablera ett kompetenscentrum som ska fungerar som en utbildnings- och informationsportal för näringsliv och allmänhet om innemiljö och hälsa.

Åtta av delprojekten har haft som mål att öka kunskapen och kompetensen kring inomhusmiljö och hälsa (kopplingen mellan byggnad, luftkvalitet och hälsa) i Kvarkenregionen. Det nionde delprojektet har varit inriktat på att organisera och etablera ett svenskspråkigt kompetenscenter inom området inomhusmiljö och hälsa, KOMIN.

8.11 erbjuds alla intresserade ett unikt tillfälle att lära sig mera om kopplingen mellan byggnader, luftkvalitet och hälsa, när samtliga delprojektledare presenterar forskningsresultat. Seminariet äger rum kl. 8-16.30 8.11 vid Yrkeshögskolan Novia i Auditorium 408, våning 4, Wolffskavägen 33, Brändö. Läs mera om projektet här www.kominmiljo.eu


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Yrkeshögskolan Novia, Annika Glader, projektledare, mobil 050 575 9404

 

 

Gå till "Pressmeddelanden"