16.11.2020

"Se internationella studerande som en resurs för Österbottens tillväxt och internationalisering"

två studerande lutar sig mot en parkbänk

Vasahögskolor: “Se våra internationella studerande som en resurs för Österbottens tillväxt och internationalisering”

Fem högskolor i Vasa, med stöd av Vasa stad, förenar krafterna för att sammanföra regionens arbetsliv och internationella studerande.

Vasa är en uttalad kunskapsstad, med ca 13 000 studerande, där högskolorna även erbjuder engelskspråkiga utbildningar. Under läsåret 2020–2021 studerar närmare 700 internationella studerande för en examen i Vasa. Många av dessa studerande vill stanna kvar i regionen efter examen, men bland annat brist på personliga nätverk gör det många gånger svårt för dem att hitta jobb.

- Projektet ”Vaasa International Talents” vill skapa kontakter mellan arbetslivet och högskolornas internationella studerande. Studerande kan samarbeta med företag då de skriver sina examensarbeten och vissa behöver praktik som en del av sina studier. Internationella studerande utgör en stor potential för näringslivets tillväxt och internationalisering - de kan tack vare sin bakgrund, språkkunskaper och kännedom om andra kulturer och marknader bidra med att se på saker från ett utifrånperspektiv, säger Anna-Karin Jansson, Business Developer vid Yrkeshögskolan Novia.

Projektet genomförs av högskolorna Vasa universitet, Vasa yrkeshögskola VAMK, Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi och Hanken Svenska handelshögskolan med finansiering av Vasa stad. Från och med hösten koordinerar Pia Jünger, integrationskoordinator vid Yrkeshögskolan Novia, detta projekt.

- Vi bjuder in arbetslivets aktörer för att tillsammans skapa verksamhetsformer som fungerar i vår region, berättar Jünger.

- Tack vare projektet kommer arbetsgivare att på ett smidigt sätt hitta internationella talanger, samtidigt som både arbetsgivare och studerande kommer att kunna få olika sorts stöd och handledning från projektet, säger Sami Ilomäki, specialist vid Vasa universitet.

Enligt den färska internationella Eurostudent VII-studerandeundersökningen planerar hälften av internationella examensstuderande i Finland att efter examen stanna kvar i Finland åtminstone tillsvidare, medan 40 procent ännu inte fattat något beslut. Finland är beroende av internationella experter för att kunna trygga landets välfärd och konkurrenskraft i framtiden. Samtidigt tävlar Finland globalt om de bästa kompetenserna. I en regional undersökning bland internationella studerande, gjord av Talent Coastline våren 2019, framkom ett tydligt behov av personliga nätverk och en viss nivå av kunskaper i de inhemska språken för att få in en fot i arbetslivet. Förutom personliga nätverk och språk underlättas integrationen av kännedom om hur det finska arbetslivet och samhället fungerar.

-Som del av ett ekosystem vill Vasahögskolorna med denna satsning skapa möjligheter för internationella studerande att etablera sig i regionen efter avslutade studier. Vi ser fram emot att tillsammans med regionens företag och andra aktörer utveckla verktyg som på lång sikt möter behovet av kompetent arbetskraft, säger rektor Örjan Andersson vid Yrkeshögskolan Novia.

Projektet genomförs i nära samarbete med NTM-centralens och TE-byråns regionala ekosystem Talent Coastline, som är en del av det nationella programmet Talent Boost. Målet är att locka internationell kompetens och få internationell kompetens att stanna i Finland.

Mera information fås av
Yrkeshögskolan Novia, integrationskoordinator Pia Jünger, mobil 050 478 2005
Vasa universitet, specialist Sami Ilomäki, mobil 029 449 8130
Yrkeshögskolan Novia, Business Developer Anna-Karin Jansson, mobil 050 472 5032

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, informatör, Caroline Lång, mobil 050 470 6592

Foto: Vasa stad/ Katja Lösönen

 

samarbetspartnernas logon

Gå till "Pressmeddelanden"