8.5.2018

Schaumansalen i Jakobstad har hittat sin nisch

salen 1

Schaumansalen i Jakobstad går bra, verksamheten har utvecklats och det ekonomiska resultatet är positivt.

”Verksamhetsåret 2017 i Schaumansalen uppvisade fortsatt livlig verksamhet, antalet evenemang har ökat med drygt 10 % till 135. Vi genomförde under året en förändring där det egna antalet produktioner reducerades. Istället utvecklades samarbetet med olika konsertarrangörer. Schaumansalens ekonomi uppvisade positivt resultat och bolaget har nu en ekonomiskt hållbar verksamhetsmodell”, säger styrelseordförande Örjan Andersson.

”Nyordningen för salen gav glädjande resultat, långt tack vare det utvidgade samarbetet med olika konsertarrangörer, så som Term Musik, Musikteater i Österbotten r.f., Jakobstads Sinfonietta och Jakobstads Arbis”, säger avgående VD Sören Lillkung.

”Salen är lämplig för ett brett spektrum av verksamhet allt från konserter, föreställningar, filmförevisningar och performance-konst till kongresser och seminarier. Det är unikt att en liten stad kan visa upp en sal med en akustik och utrustning som gör det möjligt att välkomna de största mästarna”, konstaterar Sören Lillkung.

Fakta om Schaumansalen

I mars 2013 öppnades en ny högklassig konsertsal i Campus Allegro i Jakobstad. Schaumansalen har planerats av arkitektbyrå Roger Wingren och för akustiken står Henrik Möller. Schaumansalen är planerad för mångsidigt bruk, för rytmmusik och scenkonst kan akustiken dämpas. Salen är 25,1 m lång, 16,2 m bred och 12,9 m hög. Orkesterdiket rymmer ca. 30 musiker, medan salen rymmer totalt upp till 400 personer. Den toppmoderna studion ger dessutom möjlighet att göra högklassiga inspelningar i salen.


Tilläggsuppgifter fås av
Styrelseordförande Jakobstads Konsertsal Ab, Örjan Andersson, tfn 050 527 2286

Avsändare
Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

salen 2

salen 3

 

 

 

 

Gå till "Pressmeddelanden"