21.12.2011

Samarbetsförhandlingar avslutades vid Yrkeshögskolan Novia

Samarbetsförhandlingarna vid Yrkeshögskolan Novia som inleddes 27.11 har avslutats. Ett fyrtiotal årsverken berörs fram till 2015, de direkta uppsägningars antal har kunnat begränsas till under tio, fördelade inom hela högskolan. Ifall undervisnings- och kulturministeriets nedskärningskrav står fast också efter vårens förhandlingar, så upphör antagningen av nya studerande till utbildningsprogrammen automationsteknik och IT i Raseborg och formgivning i Åbo 2013.

Fram till år 2015 skall Yrkeshögskolan Novia sänka kostnaderna uppskattningsvis med 3,7 miljoner euro. Drygt en tredjedel av inbesparingarna fås via minskning i nybörjarplatser, resten genom andra åtgärder så som minskade fastighetskostnader, omläggningar inom undervisning och stödtjänster. Vidare sänks kostnader genom att utbildningsprogrammet i bildkonst vid enheten i Jakobstad går över till antagning vartannat år, medan utbildningsprogrammet musik måste begränsa sin bredd.

"UKM:s krav på nedskärning av utbildningsplatser slår hårt mot både personal och studerande, vilket är beklagligt. Ministeriets kraftiga nedskärningskrav inom kulturutbildningarna kan visa sig kortsynt då regeringen samtidigt vill ha mera sk. kreativ industri. De svåra besluten om nedläggning av utbildningsprogram har fattats efter att involverade har hörts och efter grundliga analyser", säger styrelseordföranden för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi Roger Broo. "Beslutet innebär att vi följer vår strategi som innebär att ha verksamhet på fyra orter, i Raseborg, Åbo, Vasa och Jakobstad", fortsätter Broo.

"Med tanke på UKM:s nedskärning i finansiering är vi tvungna att minska vårt utbildningsutbud. Detta leder till smärtsamma förändringar. De två program som i detta skede berörs utgör överlappningar inom yrkeshögskolan. Enheten i Åbo är Novias största enhet och kommer att vara det också efter den nu beslutade minskningen. En motsvarande minskning vid enheten i Jakobstad hade i praktiken inneburit början till slutet för den enheten. Ändå kommer personalminskningen att vara störst just i Jakobstad", säger rektor Örjan Andersson.

"I Raseborg har utbildningsprogrammet för automationsteknik och IT under de senaste åren fyllt sina nybörjarplatser endast till 50-60 %, därför är det i detta läge svårt att försvara dess fortsatta existens", fortsätter Andersson.

De utbildningsprogram som berörs av förändringen kommer att ha antagning sista gången 2012. De studerande som då antas kommer att kunna fullfölja sina studier inom respektive utbildningsprogram.

Personalminskningarna kommer till stor del att kunna förverkligas genom pensioneringar och genom att tidsbundna avtal inte förnyas. Åtgärderna kommer att verkställas huvudsakligen under en fyraårsperiod 2012-2015.

"Samarbetsförhandlingarna har förts i en öppen och konstruktiv anda, vi har kunnat diskutera de olika möjligheterna som sparkravet medför för hela verksamheten inom yrkeshögskolan. Vi har i samarbetsdelegationen inte varit ense om sparkraven när det gäller avslutande av utbildningsprogram som innebär att cirka en tredjedel av det totala sparkravet på 3,7 miljoner euro", säger OAJ huvudförtroendeman Tommy Nyman.

Fakta - automationsteknik och IT i Raseborg, 17 nybörjarplatser 2012, formgivning i Åbo, 26 nybörjarplatser 2012

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Styrelseordförande för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, Roger Broo, tfn 040 543 3466
Yrkeshögskolan Novia, VD/rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286
OAJ huvudförtroendeman Tommy Nyman, mobil 044 762 3228

Avsändare:
Informationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Yrkeshögskolan Novia är den största svenskspråkiga yrkeshögskolan med verksamhet i Vasa, Helsingfors, Jakobstad, Nykarleby, Raseborg och Åbo. Novia erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning på svenska och engelska för våra 4 000 examensstuderande. Personalstyrkan uppgår till 400 personer. Novia satsar på regional närvaro och hållbar ekologisk, ekonomisk samt social utveckling och bedriver tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete som stöder utbildningen, arbetslivet och den regionala utvecklingen.

 

Gå till "Pressmeddelanden"