7.11.2017

Sakkunniga inom studieförvaltning möts i Vasa

Yrkeshögskolan Novia och Vasa yrkeshögskola, VAMK står värdar för yrkeshögskolornas gemensamma studieärendedagar

Tid: 8-9.11.2017
Plats: Alere, Auditorium Florence, Wolffskavägen 31

Den årliga tillställningen sammanför 110 ledare, utvecklare samt aktörer som ansvarar för studieärenden. Deltagarna är representanter från 19 olika yrkeshögskolor runt om i Finland.

Under studieärendedagarna behandlas aktuella ämnen. Detta år diskuteras bl.a. internationella studerandens läsårsavgifter, studiestödsärenden samt utveckling av urvalsmetoderna. Högskolorna förnyar urvalsprovsprocesserna i syfte att minska på onödiga mellanår och tidigarelägga studiestarten. Betydelsen av betygsvitsorden vid studerandeurval kommer att öka. Vidare genomgår urvalsproven en förändring med målet att frångå ett långvarigt förberedande för inträdesprov. Marko Borodavkin, projektledare för utveckling av framtidens antagning, kommer att berätta mer om ämnet.

Förutom sakkunnigas presentationer innehåller tillställningen gemensamt kvällsprogram. Information om programmet finns här: https://www.novia.fi/opintoasiainpaivat2017/ohjelma-program

Medias representanter har möjlighet att intervjua Thomas Böckelman, chef förstuderandeservice, Novia och Aila Markus, chef förstuderandeservice, Vamk innan seminariet börjar 8.11 kl. 11.00 - 11.30 vid Alere, Auditorium Florence.

Tilläggsinformation:

Yrkeshögskolan Novia
Kommunikationschef Jenny Svartsjö
tfn 050 5617803

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten. Novia är verksam inom flera branscher, betydelsefull i Svenskfinland med verksamhet i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med sina 4000 studerande och en personalstyrka som består av ca 300 personer är högskolan den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Högklassiga och moderna utbildningar ger studerande en bra plattform för sina framtida yrkeskarriärer.

VAMK yourself! Från Vasa yrkeshögskola utexamineras internationella och professionella ingenjörer, tradenomer, sjukskötare, hälsovårdare och socionomer. Våra arbetslivsorienterade studier och den livskraftiga orten Vasa ger utmärkta möjligheter för sysselsättning. Det totala antalet studeranden utgör ca 3250 och personal ca 200. VAMK betonar energiteknik och internationalitet. Vi samarbetar intensivt med yrkeshögskolorna i området samt energiklustret i Vasa, vilket är Nordens mest betydande energikluster.

 

Gå till "Pressmeddelanden"