3.12.2015

Nytt samarbetsprojekt inom isnavigering ger bättre simulatorutbildning och sjösäkerhet

aboa mare 200v 126 mv2

Simulation har varit en etablerad del av den finländska sjöfartsutbildningen i tiotals år, men trots det har det saknats simulatorer som på ett trovärdigt sätt kan ge träning i extrema och krävande förhållanden. Denna brist, som även identifierats i Finlands strategi för sjöfart, har nu gett upphov till samarbetsprojektet Arctic Simulator Training Program, ASTP.

Samarbetskonsortiet bakom ASTP ska utveckla en ny simulator för isnavigering och annan sjöfart i extrema förhållanden. Projektet bygger på brett samarbete och har som målsättning att utveckla en simulator för högklassig utbildning inom fartygsmanövrering, isnavigation, isbrytning och eskortbogsering.

ASTP-projektet koordineras av Yrkeshögskolan Novia och Aboa Mare Ab, där Novia bidrar med sitt starka simulatorkunnande inom sjöfartsutbildning. Finnpilot Pilotage Oy, Arctia Shipping Oy och Ice Advisors Oy står för specialkunnandet inom isbrytning, lotsverksamhet och arktisk sjöfart. Utöver dessa tar man in sakkunniga från Trafikverket, Aalto-universitetet och Tammerfors tekniska universitet.

Aker Arctic Technology Inc är ansvarig leverantör för själva simulatorn och modelleringen av olika typer av isförhållanden. Simulatorns programmering sköts av Image Soft Oy, som specialiserat sig på sjöfartsbranschen, bland annat med hjälp av ny teknik ur spelbranschen. Simulco Oy levererar simulatorns hydrodynamiska fartygsmodeller.

För ytterligare information

ASTP-projektet: Yrkeshögskolan Novia, Projektledare Mirva Salokorpi, mirva.salokorpi@novia.fi, tfn 044 762 3532
Info om simulatorn: Aker Arctic Technology Inc, Projektledare Jorma Koponen, jorma.koponen@akerarctic.fi, tfn 040 547 0069

Avsändare

Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"