18.12.2019

Nytt projekt stärker det nyländska lantbruket

CampusinsideWest6

Svenska kulturfonden har beviljat 52 000 euro till Yrkeshögskolan Novia. Bidraget går till ett projekt som ska stärka lantbruket i Nyland.

En viktig del av projektet är att utveckla nya metoder för ett hållbart och cirkulärt jordbruk. Fokus är på klimatåtgärder, att öka lantbrukets attraktivitet och lantbruksföretagande som yrke.

I projektet ingår:
-forskning om hållbart och cirkulärt jordbruk i Nyland
-fortbildning för lantbruksföretagare
-en utredning om nyländska REKO-ringar
-stöd för Novias agrologstuderande som vill bli lantbruksföretagare

Novia driver projektet i samarbete med nyländska lantbruksföretagare. Bidraget beviljades ur Henrik Nysténs testamentsfond som är en specialfond inom Svenska kulturfonden. Specialfonden stöder jordbruket i Västnyland. Förutom Novia fick också studerande och föreningar bidrag ur fonden. Totalt beviljades drygt 70 000 euro ur fonden.

Noggrannare information fås av 
Yrkeshögskolan Novia, enhetschef Eva Sandberg-Kilpi svarar på frågor om projektet.
tfn 044 449 8251

Svenska kulturfonden Matts Blomqvist
ombudsman, Nyland
tfn 050 592 3795

Svenska kulturfonden Martina Landén-Westerholm
kommunikationschef
tfn 040 595 0817

Gå till "Pressmeddelanden"