11.6.2014

Nya medlemmar i styrelsen för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

YHAAB 13.3 resized

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi är upprätthållare av Yrkeshögskolan Novia. Vid ordinarie bolagsstämman 9.6.2014 omvaldes styrelsemedlemmarna Håkan Fagerström (Utbildningsstiftelsen Sydväst), Kjell Sundström (Stiftelsen för Åbo Akademi), Rune Westergård (arbetslivsrepresentant), Malin Brännback (Åbo Akademi) och Cathrine Stenberg (Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur). 

Tre nya medlemmar valdes till styrelsen. Dessa är Ulla Achrén (Åbo Akademi), Gun Granlund (Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur) och Johan Aura (Utbildningsstiftelsen Sydväst). 

De avgående medlemmarna är Roger Broo (Åbo Akademi), Alice Lillas (Svenska Österbottens förbund för utbildningen och kultur) och Henrik Lindholm (Utbildningsstiftelsen Sydväst).  Enligt bolagsordningen kan till medlemmar inte väljas personer som fyllt 68 år.

Till ny ordförande för styrelsen valdes Kjell Sundström. 

Läs mera om vem som är medlem i styrelsen här

"Vi lever i utmanande tider och yrkeshögskolorna drabbas av kraftigt minskande statlig finansiering. Inom Novia har betydande anpassning redan gjorts och det arbetet fortsätter. Vi fortsätter också att se över vårt utbildningsutbud i förhållande till samhällets behov och högskolans ekonomiska ramar", säger Sundström.

Tilläggsuppgifter fås av:

Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Styrelseordförande Kjell Sundström, tfn 040 533 6591

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

Gå till "Pressmeddelanden"