24.11.2017

Ny möjlighet för Novias ingenjörsstuderande i Vasa att studera ett år utomlands

LL 20130523 novia 18

Yrkeshögskolan Novia har ingått ett avtal för dubbel examen, Double Degree. Avtalet ingicks med Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, OTH-AW i Tyskland, och samarbetsavtalet gäller ingenjörsstuderande i Vasa på avdelningen för el- och automationsteknik.

"Samarbetet med OTH-AW ger en fin möjlighet för Novias ingenjörsstuderande i Vasa att tillbringa ett år av studietiden i Amberg, Tyskland och också få ingenjörsexamen från partnerhögskolan", säger enhetschef Tony Pellfolk.

Detta kan göras så att den totala studietiden är fyra år, dvs året utomlands förlänger inte studietiden. Till utbildningen, som inkluderar ett års studier vid den andra högskolan, antas årligen max 10 studerande från respektive högskola med start hösten 2018.

Yrkeshögskolan Novia har idag sex Double Degree-avtal, Novias ingenjörsstuderande kan åka till Spanien (2 avtal) och Tyskland (2 avtal), företagsekonomistuderande kan åka till Tyskland och musikstuderande till Italien. Novia i sin tur tar emot studerande från dessa länder och de skolor som avtal har ingåtts med.

Länk till OTH-AW:s webbsidor https://www.oth-aw.de/

Tilläggsuppgifter
Yrkeshögskolan Novia, enhetschef Tony Pellfolk, tfn 044 780 5200
Yrkeshögskolan Novia, utbildningsansvarig Ronnie Sundsten, tfn 044 780 5540

Avsändare
Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

Gå till "Pressmeddelanden"