2.5.2016

Novias studerande deltar i en hjärt-lungräddningssvecka vid Vasa centralsjukhus

IMG 4164 copy

IMG 4154 copyYrkeshögskolan Novias studerande inom social- och hälsovård deltar i en hjärt-lungräddningssvecka vid Vasa centralsjukhus i Vasa

Tisdag 3.5 kl. 16.05 ordnas en flashmob på torget i Vasa, cirka 60 studerande visar upp en två minuters tryckåterupplivning. Från Novia deltar både studerande och personal.

Vasa centralsjukhus kommer vecka 19 att ordna en hjärt-lungräddningsvecka. Samarbete görs med lärare och studerande från Yrkeshögskolan Novia. Studerande kommer att vara engagerade i aulan på Vasa centralsjukhus, där de hjälper och visar besökare och VCS personal hur återupplivning sker på ett korrekt sätt.

Hjärt-lungräddningsveckan i Vasa kulminerar i en stor övning i hjärt-lung-räddning. Övningen som är riktad till skolelever i årskurs 9 arrangeras på Variska skola. Enligt den uppfattning som man har på Vasa centralsjukhus är det här den första gången som det ordnas ett så här stort evenemang kring hjärt-lung-räddning i Finland. Under evenemanget får sammanlagt cirka 900 elever, ca 500 finskspråkiga och ca 400 svenskspråkiga elever, öva sig i bröstkompression på en återupplivningsdocka efter en avklarad teoridel.

Fredag 13.5 ordnas för samtliga niondeklassister i Vasa och Korsholm en hjärt-lungräddningssvecka där de får lära sig återupplivning. Under veckan fungerar Vasa yrkeshögskolas och Yrkeshögskolan Novias 60 sjukskötarstuderande som hjärt-lungräddningsinstruktörer. Studerande får specialundervisning för uppdraget av specialister (läkare) på VCS.

Tilläggsuppgifter

Yrkeshögskolan Novia, lektor Nina Vestö, tfn (06) 328 5374.

Avsändare
Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"